صفحه نخست
اخبار آکانیوز سرگرمی فیلم سلامت آشپزی شیرینی پزی خانه داری خانواده سبز ازدواج کودک داری ورزش بیوگرافی عکس اطلاعات عمومی ایرانگردی جهانگردی تعبیر خواب بازی فرهنگ

خصوصیات عدد هفت طالع بینی نوین

بیشتر هفت‎ها به طبیعت علاقمند بوده و اغلب مایلند در طبیعت و محیطی آرام زندگی کنند. یا حداقل گاه به دامان طبیعت پناهنده شوند. این عمل تا حد زیادی روحیه آنان را متعادل می ‎کند. را در آکا ببینید

خصوصیات عدد هفت طالع بینی نوین

رمز موفیت در زندگی هفت‎ها گشاده ‎دلی و خود اعتمادی خواهد بود. این افراد زیاده حساس و خوش بین بوده به همه اعتماد می‎ کنند. از آنجایی که رازدار و محافظ ه کار نیستند، گاه احساس فریب خوردگی می‎ کنند و نسبت به خود و دیگران بی اعتماد می ‎شوند. این افراد اگر به خود بیایند و استعدادهای خود را پیدا کنند، معلمین و استادان خوبی خواهند بود.

این افراد به ظاهر خود را مستقل و خودمتکی نشان می ‏دهند، لذا گاه تصمیمات تحمیلی و بدون مشورت می گیرند و این خود بازتاب عدم اعتماد به نفس واقعی در هفت‎هاست.

انرژی هفت‎ها بیشتر متوجه درون است تا بیرون. بیشترین امکان پیشرفت برای آنان، در زمینه علوم روانی – فرهنگی و هنری است. هرگاه هفت‎ها در این نوارد علاقه نشان دهند و تحصیل کنند به توفیقات خوبی دست خواهند یافت.

هفت‎ها وقتی به احساسات و افکار و الهامات خود توجه و اعتماد کنند و به این حقیقت که فطرت الهی در ذات همه انسانها و بلکه جمع مخلوقات هستی، جریان دارد، برسند. آن وقت به نوعی عشق الهی و خود درونی نزدیک می ‎شوند، و گاه می‎ توانند راهنمایان خوبی برای دیگران باشند.

هفت‎ها قبل از هر چیز باید به خود اعتماد کنند. باید نه زیاده ‎خواه، بلکه واقع بین باشند. اعتماد به نفس آنها بایستی شامل همه امور باشد. از آنجایی که رسیدن به اهداف زندگی، مشکلات و چالش‎های مربوط به خود را دارند، لذا هفت‎ها قبل از رسیدن به خود اعتمادی، لازم است از اطلاعات و نصایح دیگران در زندگی بهره بگیرند تا کم کم به خود اتکایی و اعتماد به نفس لازم برسند.

اعتماد به احساسات و الهامات درونی، برای هفت‎ها یک مبارزه تلقی می‎ شود. زیرا ذهن عقل‎گرای آنان اغلب راه را به سوی ادراکات و الهامات درونی می‎ بندد. این افراد برای آن که از این سد بگذرند و راه را برای بصیرت درون باز کنند، بایستی ناخودآگاه خود را نظم دهند و با ایجاد نظم در ناخودآگاه، راه همکاری را با آن بگشایند.

هفت‎ها با اعتماد به خود و اعتماد به فطرت الهی، می‎ توانند به نظم درونی برسند و از این طریق قوای روانی و حیاتی خود را آزاد سازند. اینان لازم است اعتماد به خود را از طریق تجربیات شخصی، کار و روابط اجتماعی به دست بیاورند. آنان بایستی از مشکلات و چالش‎ها، به عنوان پلی برای رسیدن به درک عمیق ‎تر زندگی بهتر و تکامل و آموختن استفاده کنند.

هفت‎ها گاه خود را از واقعیات فیزیکی زندگی دور ساخته و به مسائل متافیزیکی روی می ‎آورند. بدین منظور بعضی از این افراد مانند خانه به‎ دوشان، به دنبال استاد روحانی می‎ گردند. اما این افراد باید بدانند تا وقتی که نتوانند به درون خود نگاه کنند و دریابند که هر چه به آن محتاجند، از جمله ایمان به خداوند، در درون خودشان است، از این سرگردانی و سردرگمی نجات نمی‎ یابند.

بیشتر هفت‎ها به طبیعت علاقمند بوده و اغلب مایلند در طبیعت و محیطی آرام زندگی کنند. یا حداقل گاه به دامان طبیعت پناهنده شوند. این عمل تا حد زیادی روحیه آنان را متعادل می ‎کند.

هفت‎ها عموماً نیاز به شریک و همدم دارند تا در زندگی به تعادل برسند. ولی یا در این مورد وابسته و فریب خوار میشوند، یا سرد و محتاط عمل می ‎کنند. لذا کمتر به این تعادل و هماهنگی دست پیدا می‎ کنند.

بسیاری از هفت‎ها استعداد آن را دارند که به صورت متفکران – نویسندگان – عرفا یا محققین برجسته درآیند. آنان قادرند در زمینه‎ های فلسفه – ریاضیات – فیزیک – الهیات – متافیزیک و روان‎شناسی، تحقیق یا تدریس کنند.

بعضی از هفت‎ها اگر چه در ابتدا نسبت به متافیزیک بی اعتنا و گاه بی اعتقاد هستند، اما در نهایت به گرایش روی می ‎آورد و کم و بیش راه خودشناسی را پیش می‎ گیرند.

کودکان معمولاً هفت‎ها را دوست دارند و این محبت متقابل است. زیرا هفت‎ها عموماً قلبی رئوف و کودکانه دارند و در عمیق ‎ترین سطح با خداوند مرتبط هستند. آنان به گونه‎ای خرد و دانش باطنی را درک و احساس می‎ کنند و از آن بهره می ‎برند.