خصوصیات عدد دوازده طالع بینی نوین

دوازده در برگیرنده مشخصات (1) و (2) است که حاصل آن همکاری خلاقه است. دوازده‎ها بعضاً ممکن است تمامی خصوصیات 1 و 2 را در بر داشته باشند. یا ترکیبی از بخشی از این خصوصیات دوگانه باشند.

طالع بینی نوین

دوازده‎ها عموماً انرژی زیادی دارند. آنان افرادی جدی و هوشمند هستند. اگر چه ممکن است گاه اعمال ساده لوحانه انجام دهند اما این موجب تعادل در آنان خواهد شد.

دوازده‎ها اغلب نسبت به دیگران احساس تفاوت می‎ کنند. گاه حساس – مشکوک و منزوی به نظر می ‎رسند. اما عموماً افرادی متعادل و اجتماعی هستند.

دوازده‎ها استعدادهای بالقوه خوبی دارند که اغلب در همکاری با دیگران، تظاهر می ‎کنند. اینان افرادی صادق – بی ریا و صمیمی هستند. در عین حال گاه کله شق – منتقد و دارای زبان نیش‎دار هستند.

دوازده‎ها عموماً به دلیل حساسیت زید و احساس مسئولیت کردن، گرفتار مشکلات می‎ شوند و در چنین مواقع حالتی تهاجمی پیدا می ‎کنند و گاه دچار آلرژی می‎شوند که منبع آن، فشار درونی و انسداد انرژی است.

دوازده‎ها عموماً در زندگی برای آزادسازی انرژی بالقوه خود، نیاز به همسر، شریک یا همکاری دلسوز و مهربان دارند. این افراد بعضاً دارای افکاری رمانتیک بوده گاه نسبت به دیگران عمیقاً احساس کشش می‎ کنند. و گاهی یک باره ممکن است رابطه ‎شان را قطع نمایند. این افراد به خصوص قبل از ازدواج، بهتر است از زنان و مردان متأهل، دوری کنند. یا کمتر با آنان معاشرت کنند.

دوازده‎ها وقتی به تعادل و اعتماد به نفس کافی برسند، افرادی فعال – با اراده – خوش فکر بوده و در زمینه ‎های مختلف از خود استعداد نشان می دهند و اغلب در اموری که ارادع کنند، موفق می‎ شوند. آنان اغلب در امور اقتصادی موفق بوده و به خصوص در نیمه دوم عمر، از رفاه خوبی برخوردار می‎ شوند.

دوازده‏ها عموماً دارای خلاقیت ذاتی هستند و به مقصود بهره ‎گیری از این استعداد و ایجاد تغییرات مفید، به این جهان آمده ‎اند. اما بایستی مراقب باشد تا جاه ‎طلبی آنان، ماع ظهور استعدادشان نشود.

به طور کلی موفقیت یا عدم موفقیت دوازده‎ها بستگی به روش و روال زندگی آنها دارد. این افراد در وجهه مثبت، افرادی صبور – دقیق – فعال – سازنده – سخاوتمند و موفق هستند. اما در وجهه منفی، افرادی خشک تند – جاه طلب – گاه مایوس – افراط گر – عجول – آسیب ‎پذیر و... می‎ باشند.

دوازده‎ه در بدترین شرایط و تحت فشارهای روحی، سیستم ایمنی خود را از دست می دهند و اغلب دچار صدماتی در ناحیه زانو – قوزک پا و به طور کلی در نیمه اول بدن می ‎شوند که تمرینات ورزشی منظم، به خصوص بدن سازی، می تواند تا حد زیادی به آنها کمک نماید. همچنین تمرینات تنفسی و تمرکزی در چنین مواقع اثر مثبتی خواهد داشت.

دوازده‎ها در بالاترین شرایط، افرادی قوی – وفادار – قابل اعتماد – یاری دهنده – عقل گرا – بلند همت و موفق خواهند بود. اینان اغلب از این که گره ‎ای را بگشایند یا مشکلی را حل کنند و یا در مسائل تازه، مهارتی را از خود نشان دهند، احساس آرامش می‎ کنند. این افراد در بسیاری امور ممکن است نو آوری داشته باشند.

اگر چه دوازده‎ها گاه با مشکلاتی سخت در زندگی مواجه می‎ شوند، اما با صبر و پشتکار آنها را پشت سر گذاشته و به وی هدفهای خود پیش می‎روند. به خصوص اگر از پشتوانه دیگران و منابع مالی برخوردار باشند، اعمال بزرگ و خیرخواهانه برای جامعه خواهند داشت.

دوازده‎ها بایستی بدانند که خود کنترلی و اتکاء به خود، بالاترین امتیاز برای آنان خواهد بود. باید قدم به قدم به اهداف خود نزدیک شوند. بایستی یاد بگیرند که فقط در همکاری مسالمت ‎آمیز و صادقانه است که می‎ توانند منشأ اعمال بزرگ و مفید باشند.

گردآوری توسط بخش طالع بینی نوین سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات