خصوصیات عدد هشت طالع بینی نوین

رمز موفقیت در زندگی هشت‎ها قدرت طلبی و رفاه طلبی آنهاست. این افراد از تاثیرگذاری بر دیگران لذت می‎ برند. به خصوص اگر این تأثیر معنوی باشد. اما از مشکلات مالی می ‎ترسند. گاه از قدرت و شهرت هم ترس دارند. گاه رفتارشان به گونه‎ای است که گویی برای خود هم کارشکنس می ‎کنند. حال اگر این افراد به خود بیایند و از استعداد ذاتی خود بهره بگیرند، افرادی مثبت – موفق و نیک خواهند بود.

طالع بینی نوین

هشت‎ها به ظاهر ازرسیدن به قدرت اجتناب می‎ کنند، ولی در باطن در جستجوی آن هستند و به طریق مبهم اما محسوس، برای دست‎یابی به قدرت و موفقیت، سازش کاری می‎ کنند. اینان بایستی مشکلاتی را که در ارتباط با قدرت و مقام و تشخیص، که با آن مواجه می‎ ردند، از میان بردارند.

رسیدن به اهداف معنوی و دست یابی به آرامش درون، برای عده‎ ای از هشتها مقدم‎تر از قدرت مادی است، اما قدرت مادی در کنار قدرت معنوی، راه را برای رسیدن به اهداف انسانی آنها باز می ‎کند.

هشت‏ها اغلب انگیزه‎های لازم را برای به دست آوردن پول و قدرت دارند و آنهایی که از این انگیزه ‎ها بهره می ‎گیرند، به موفقیت و ثروت خوبی هم دست پیدا می‎ کنند.

هرکس بخواهد به استعداد معنوی و روحی خود دست پیدا کند، باید شرایط از همه لحاظ برای او فراهم باشد. که از جمله این شرایط، احساس امنیت مالی در حد متعارف است.

البته هشت‎ها وقتی در زندگی به ثروت و قدرت با معنویت برسند، نباید از آن سوء استفاده کنند، زیرا این عمل آینده روحی آنان را تحت‎ الشعاع قرار می‏ دهد.

هشتها به طور کلی اغلب متغیر و دمدمی مزاج هستند – گاه اعمال و رفتاری مثبت دارند و گاه نیز منفی باف و لجوج و متمرد هستند – بعضی قدرت طلب بوده و حتی گاه از قدرت خود سوء استفاده می‎ کنند – بعضی دیگر از پول و قدرت دوری می ‎کنند و به روحانیت گرایش دارند – آنان گاه فعال و اهل کار و کوشش و اجتماعی بوده و گاه منزوی و غیر فعال می‎ باشند با این حال اغلب افراد خوش شانسی هستند.

هشت‎ها وقتی مثبت اندیش باشند، به اکثر خواسته ‎های خود می ‎رسند. چون این توانایی در ذات آنها وجود دارد. هشت‎هایی که به شکوفایی استعداد مادی و معنوی خود برسند، ممکن است خیلی ثروتمند باشند یا با قناعت و در رضایت کامل زندگی کنند. ممکن است به شهرت و احترام و موفقیت خوب اجتماعی دست یابند، یا غیر از خانواده و دوستان و همکاران، برای دیگران ناشناس باقی بمانند و....

گردآوری توسط بخش طالع بینی نوین سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات