خصوصیات عدد هفت طالع بینی نوین

رمز موفیت در زندگی هفت‎ها گشاده ‎دلی و خود اعتمادی خواهد بود. این افراد زیاده حساس و خوش بین بوده به همه اعتماد می‎ کنند. از آنجایی که رازدار و محافظ ه کار نیستند، گاه احساس فریب خوردگی می‎ کنند و نسبت به خود و دیگران بی اعتماد می ‎شوند. این افراد اگر به خود بیایند و استعدادهای خود را پیدا کنند، معلمین و استادان خوبی خواهند بود.

طالع بینی نوین

این افراد به ظاهر خود را مستقل و خودمتکی نشان می ‏دهند، لذا گاه تصمیمات تحمیلی و بدون مشورت می گیرند و این خود بازتاب عدم اعتماد به نفس واقعی در هفت‎هاست.

انرژی هفت‎ها بیشتر متوجه درون است تا بیرون. بیشترین امکان پیشرفت برای آنان، در زمینه علوم روانی – فرهنگی و هنری است. هرگاه هفت‎ها در این نوارد علاقه نشان دهند و تحصیل کنند به توفیقات خوبی دست خواهند یافت.

هفت‎ها وقتی به احساسات و افکار و الهامات خود توجه و اعتماد کنند و به این حقیقت که فطرت الهی در ذات همه انسانها و بلکه جمع مخلوقات هستی، جریان دارد، برسند. آن وقت به نوعی عشق الهی و خود درونی نزدیک می ‎شوند، و گاه می‎ توانند راهنمایان خوبی برای دیگران باشند.

هفت‎ها قبل از هر چیز باید به خود اعتماد کنند. باید نه زیاده ‎خواه، بلکه واقع بین باشند. اعتماد به نفس آنها بایستی شامل همه امور باشد. از آنجایی که رسیدن به اهداف زندگی، مشکلات و چالش‎های مربوط به خود را دارند، لذا هفت‎ها قبل از رسیدن به خود اعتمادی، لازم است از اطلاعات و نصایح دیگران در زندگی بهره بگیرند تا کم کم به خود اتکایی و اعتماد به نفس لازم برسند.

اعتماد به احساسات و الهامات درونی، برای هفت‎ها یک مبارزه تلقی می‎ شود. زیرا ذهن عقل‎گرای آنان اغلب راه را به سوی ادراکات و الهامات درونی می‎ بندد. این افراد برای آن که از این سد بگذرند و راه را برای بصیرت درون باز کنند، بایستی ناخودآگاه خود را نظم دهند و با ایجاد نظم در ناخودآگاه، راه همکاری را با آن بگشایند.

هفت‎ها با اعتماد به خود و اعتماد به فطرت الهی، می‎ توانند به نظم درونی برسند و از این طریق قوای روانی و حیاتی خود را آزاد سازند. اینان لازم است اعتماد به خود را از طریق تجربیات شخصی، کار و روابط اجتماعی به دست بیاورند. آنان بایستی از مشکلات و چالش‎ها، به عنوان پلی برای رسیدن به درک عمیق ‎تر زندگی بهتر و تکامل و آموختن استفاده کنند.

هفت‎ها گاه خود را از واقعیات فیزیکی زندگی دور ساخته و به مسائل متافیزیکی روی می ‎آورند. بدین منظور بعضی از این افراد مانند خانه به‎ دوشان، به دنبال استاد روحانی می‎ گردند. اما این افراد باید بدانند تا وقتی که نتوانند به درون خود نگاه کنند و دریابند که هر چه به آن محتاجند، از جمله ایمان به خداوند، در درون خودشان است، از این سرگردانی و سردرگمی نجات نمی‎ یابند.

بیشتر هفت‎ها به طبیعت علاقمند بوده و اغلب مایلند در طبیعت و محیطی آرام زندگی کنند. یا حداقل گاه به دامان طبیعت پناهنده شوند. این عمل تا حد زیادی روحیه آنان را متعادل می ‎کند.

هفت‎ها عموماً نیاز به شریک و همدم دارند تا در زندگی به تعادل برسند. ولی یا در این مورد وابسته و فریب خوار میشوند، یا سرد و محتاط عمل می ‎کنند. لذا کمتر به این تعادل و هماهنگی دست پیدا می‎ کنند.

بسیاری از هفت‎ها استعداد آن را دارند که به صورت متفکران – نویسندگان – عرفا یا محققین برجسته درآیند. آنان قادرند در زمینه‎ های فلسفه – ریاضیات – فیزیک – الهیات – متافیزیک و روان‎شناسی، تحقیق یا تدریس کنند.

بعضی از هفت‎ها اگر چه در ابتدا نسبت به متافیزیک بی اعتنا و گاه بی اعتقاد هستند، اما در نهایت به گرایش روی می ‎آورد و کم و بیش راه خودشناسی را پیش می‎ گیرند.

کودکان معمولاً هفت‎ها را دوست دارند و این محبت متقابل است. زیرا هفت‎ها عموماً قلبی رئوف و کودکانه دارند و در عمیق ‎ترین سطح با خداوند مرتبط هستند. آنان به گونه‎ای خرد و دانش باطنی را درک و احساس می‎ کنند و از آن بهره می ‎برند.

گردآوری توسط بخش طالع بینی نوین سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات