خصوصیات عدد شش طالع بینی نوین

رمز موفقیت در زندگی شش‎ها بصیرت و مسئولیت ‎پذیری خواهد بود. اینانا افرادی خودباور – مستقل – صبور – دقیق – اجتماعی – خونسرد – مهربان و لبخند بر لب و مراقب هستند. اغلب کارهای درست و منطقی انجام می‎ دهند. ولی در باطن از برخی تضادها و ناهماهنگی‎ های اجتماعی، احساس خشم و نومیدی می‎ کنند. این افراد گاه با مسائل جزئی درگیر می شوند – احساس خشم و نومیدی می‎ کنند. گرفتار قضاوت نابجا می‎ شوند. با این حال افراغدی کمال طلب و کمال گرا هستند و در صورت استفاده از استعدادهای بالقوه خود، قاضی یا وکیل خوبی میشوند

طالع بینی نوین

زندگی دارای قله‎ های بلند است که صعود به آن، مبارزه‎ای سخت را طلب می ‎کند. شش‎ها در وجهه مثبت، قادر به این مبارزه طلبی هستند. آنان اغلب در زندگی نظر بلند بوده امکانات برتر را جستجو می ‎کنند. این افراد به دلیل کمال طلبی و انعطاف‎ پذیری اغلب به توفقیات بالایی در زندگی دست می‎ یابند.

همه ما دارای امیدها و ایده ‎آلهایی هستیم که مکن است به آنها برسیم یا نرسیم. اما شش‏ها در این خصوص حساس ‎تر و ضربه ‎پذیرتر هستند. آنان اگر به خواسته ‎ها و آرزوهایشان نرسند، ضربه ‎های شکست و نا امیدی را با شدت بیشتری حس می ‎کنند.

شش‎ها اغلب قضاوت عجولانه می‎ کنند. دیگران را با ایده‎ آلهای خود می‎ سنجند. اغلب در حال انکار زندگی عاطفی هستند. آنان از اشتباه هراسانند و اگر گاه در زندگی دچار اشتباه شوند، ممکن است مدتها خود را شماتت کنند.

همکاری یا زندگی کردن با شش‏ها مشکل است. چون اینان اغلب چیزی را برای ایراد گرفتن و بهانه کردن دارند. ولو این که این ایراد و بهانه از خودشان باشد.

شش‏ها عموماً انتظار دارند در هر کاری در صدر قرار بگیرند و این گاه آنان را دچار فشار یا انصراف از عمل می ‎کند. بعضی از شش‎ها در دوران نوجوانی در مدارس برای خوب جلوه کردن، چنان فشاری را احساس می‎ کنند که ممکن است دچار فشار آسمی شوند. یا اگر دیگران را از خود جلوتر ببینند، اعتماد خود را از دست می ‏دهند و ممکن است از ادامه درس یا کار، منصرف شوند. در چنین موارد نیاز به راهنمایی و توجیه شدن دارند تا به خود بصیرت پیدا کنند و واقعیات وجودی خود را بپذیرند.

شش‎ها عموماً بالاخره به این بصیرت می‎ رسند و می‏فهمند آنچه که اهمیت دارد این است که آنها خود چه کسی هستند و توانایی ‎هایشان چیست. نه این که چگونه باید جلوه کنند. آنان وقتی به این مرحله برسند، قدر کمال فردی و ذاتی خود را درک می ‎کنند.

شش‎ها وقتی شروع به درک حقایق پیرامون خود و کمال ازلی کنند و هدفمندی هر کس و هر چیز را درک کنند، سپس به این معنا برسند که مشکلات و مبارزات افراد در طول زندگی، خود برانگیزنده تجلی ذات و شخصیت باطنی اوست، آن وقت زندگی و حیات تازه‎ای را تجربه خواهند کرد و به حس آرامش و اعتماد به نفس دست خواهند یافت.

گردآوری توسط بخش طالع بینی نوین سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات