فال,فال انبیا,فال انبیا جدید,فال انبیا واقعی,بیوگرافی حضرت لوط,فال انبیاء لوط,فال واقعی حضرت لوط

فال انبیاء حضرت لوط،فال انبیاء لوط (ع)

در زندگی با سختیهایی مواجه میشوید و با مردمی لاقید و بد عمل سر و کار پیدا میکنید و به رنج و زحمت میافتید همسری نصیب شما میشود که باید با او به احتیاط رفتار کنید وگرنه از مسیر صواب منحرف شده و شما را دچار مشکل میکند باید مراقب باشی تا خود به بدعملی دیگران گرفتار نشنوید . در طالع شما سفر یا هجرتی دیده می شود که لازم است انجام بگیرد

***
بیوگرافی حضرت لوط،بیوگرافی لوط (ع)

فال,فال انبیا,فال انبیا جدید,فال انبیا واقعی,بیوگرافی حضرت لوط,فال انبیاء لوط,فال واقعی حضرت لوط
 

حضرت لوط علیه السلام از پیامبران بزرگ الهی و از بستگان (برادرزاده یا پسرخاله یا خواهرزاده) حضرت ابراهیم بود. نام وی 27 بار در قرآن آمده و به پیامبری او تصریح شده است.

قوم لوط که در قرآن «اخوان لوط» نیز نامیده شده اند، در جایی بین سرزمین قوم ثمود و مدین می زیستند. آنان مردمی فاسد و تبهکار بودند که به عمل ناشایست لواط و همجنس بازی می پرداختند و در ملاء عام مرتکب کارهای زشت می شدند. از این رو فرشتگانی از سوی خداوند مأمور شدند آنها را عذاب کنند. این فرشتگان نخست به حضور حضرت ابراهیم آمدند و خود را معرفی و ماموریت خویش را برای ابراهیم بازگو کردند. آنگاه به شهر لوط رفتند و به رسم مهمانان به خانه لوط وارد شدند.

قوم لوط برای کام گرفتن از این جوانان خوبرو به خانه لوط هجوم بردند! لوط علیه السلام گفت:«آبروی مرا مریزید. اگر می خواهید، با دختران من ازدواج کنید.»

گفتند:«خودت خوب می دانی که ما به دختران تو کاری نداریم.»

خداوند به لوط علیه السلام وحی کرد که پاسی از شب گذشته به همراه خانواده ات از شهر خارج شو و به پشت سر خود منگر. لوط و خاندانش هنگام سحر از شهر بیرون آمدند و همگی فرمان خدا را اطاعت کردند مگر زن لوط که نافرمانی کرد و او نیز به همراه قوم خطاکار لوط دچار عذاب (سنگباران آسمانی) گردید.

شهر سدوم و عموره، محل زندگی قوم لوط، به امر خداوند به وسیله سنگ های سجیل، سنگباران و نابود شد و آن قوم ستمکار از میان رفتند.

آری، این است سرنوشت قوم و ملتی که احکام و قوانین الهی و سنت های خداوند را دگرگون نمایند و به گناه و آلودگی روی آوردند.

فال انبیاء

برای گرفتن مجدد فال انبیا کلیک نمایید

پربازدیدها
تبلیغات