فال,فال انبیا,فال انبیا جدید,فال انبیا واقعی,بیوگرافی حضرت اسماعیل,فال انبیاء اسماعیل,فال واقعی حضرت اسماعیل

فال انبیاء حضرت اسماعیل،فال انبیاء اسماعیل (ع)

ای صاحب فال! تو را هیچ نرنجاند و باید که درستکار و راست عمل باشی . ای عزیرم صبح و شام عبادت و طاعت خداوند کنو مردم را از خودت خوشنود ساز، و رنجی بر پای تو رسیده بودکه اکنون بهتر شده ، و برپشت خود و پا و پهلویت نشانی داری که آن نشانه نیکبختی است . به تو از مردی کوتاه قد فایده رسد و زنی هست که شب و روز تو را دعا می کند و به واسطه دعای او خدا تو را حفظ می نماید و از برکت دعای آن زن است که عمر تو دراز می شود و به مراد دل برسی. ان شاء الله.

***

بیوگرافی حضرت اسماعیل،بیوگرافی اسماعیل (ع)

 

فال انبیاء

در روایات سنتی اسماعیل جد بزرگ اعراب محسوب می شود. اعراب خود را از نسل اسماعیل و یهودیان خود را از نسل اسحاق (برادر اسماعیل) می دانند. برخلاف یهودیان و مسیحیان، مسلمانان معتقد به پیغمبری و رسالت اسماعیل هستند. اما در عین حال تنها ابراهیم، اسحاق و یعقوب در قرآن امام خوانده شده اند. در قرآن بلافاصله پس از نقل ماجرای ذبح تنها فرزند ابراهیم، خدا نوید اسحاق را به عنوان پاداش به او می دهد. همچنین در روایات اسلامی، قول قوی این است که قربانی، اسماعیل بود. ولی در کتاب مقدس بخش عهد عتیق، خداوند(یهوه) دستور قربانی کردن اسحاق را به ابراهیم داد، با این توضیح که "نخست زاده خود را قربانی کن." در حالی که اسماعیل پسر نخستین ابراهیم سیزده ساله بود که اسحاق به دنیا آمد. مسلمانان معتقدند که خانه کعبه به دست ابراهیم و فرزندش اسماعیل در مکه تجدید بنا شده است و اسماعیل حجرالاسود را یافته است. سیره نویسان مسلمان، محمد را از نوادگان قیدار پسر اسماعیل دانسته اند. مسلمانان یکی از بشارات مربوط به محمد را در کتاب اشعیا می دانند، آنجا که از بنده دستگیر شده ای سخن می گوید. بنده دستگیر شده ای که اشعیا در کتاب اشعیا ۱۱، ۲۸ و ۴۲ از آن یاد می کند، قیدار فرزند اسماعیل و نیای محمد است.

فال انبیاء

برای گرفتن مجدد فال انبیا کلیک نمایید

پربازدیدها
تبلیغات