.
.
.
.

فال انبیا, فال انبیاء, فال انبیاء الهی, گرفتن فال انبیا, طالع بینی انبیا, فال و طالع بینی انبیا

فال انبیا الهی

چشمها را بسته با خلوص نیت سوره مباركه حمد را خوانده و آنچه را  مایلید قصد و نیت کنید و اشاره ی فرمائيد.


فال انبیا الهی

.
.
.
.
.