صفحه خانگی arrow فال روزانه arrow فال بوسیله قرآن - آکاایران

برای گرفتن فال روزانه مربوط به روز تولدتان

لطفا تاریخ تولد خود را انتخاب کنید.

سال:    ماه:    روز:   

فال بوسیله قرآن - آکاایران

پرتال آکاایران سایت سرگرمی بخش فال -

طالع بینی

- استخاره قسمت

فال روزانه

،

فال تولد

فال امروز

،

فال روزانه

حافظ

-

فال بوسیله قرآن

فال بوسیله قرآن - آکاایران

فال بوسیله قرآن


فال روزانه، فال تولد فال امروز،فال روزانه حافظ - فال بوسیله قرآن

شمر از سطر هفت از هفتمین انعقیدترا بران ای صاحب فالز «ب» از منعمانت ، فتح بابستز «ث» دنیا و دین بر دست می آرز «ح» از اقربا ، جام خوشی نوشز « د » اصحاب دولت را خبرگویز« ر » نیکی بود ، شادان نشینیز «س» بینی سعادتهای بی حدز «ص» ای خواجه ، صبر و مکث بایدز «ط» زاهد شوی ، تقوی برانیز «ع» امر محبتها عیان استز «ف» شادی تو را باشد به هر حالز «ک» ایمن نباید بود از هولز «م» آید ملامتهای مشهودز «واو » ت هست نعمت توی در تویز « لا» تشویش باشد نی نه چندانکه خشنود انی از نعم المابی

گشا مصحف،ورق زان هفت گردانز هفتم سطر،حرفِ اولست قالچو فال آید « الف » خیر و صواب استچو «ت» آید ، بباید توبه زان کارچو «ج» آید ، بکن جهدی و می کوشچو «خ» آید، امان از خوف میجویچو « ذ » آید، تو خود آن خوار بینیچو « ز » آید، بیابی مالِ بی عدّچو «ش» آید، خصومت پیشت آیدچو «ض» آید،در آن کار است گرانیچو « ظ » آید، ظفر بر دشمنان استچو «غ » آید، خطر باشد،بده مالچو «ق» آید، شوی مقبول در قولچو «ل» آید ، برآید حاجتت زودچو «ن» آید، بود آن کار نیکویچو «ه»‌آید ، خدا خشنود و خصمانچو «ی» آید ، زغایب مژده یابی 

نحوه گرفتن فال :با وضو قرآن را بدست بگیر، آن را زیارت کرده و با توجه به نیتی که در دل داری ،صفحه ای از کتاب خدا را باز کن. از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو. بعد از آن ، از ابتدای صفحه، هفت سطر بشمر و پایین بیا. بعد در میان سطرهای بعدی ، هفت بار کلمه« ان » را پیدا کن. بعد از یافتن هفتمین بار از کلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتدای سطر هفتم از هفتمین کلمه « ان » که پیدا کرده ای، اولین حرفی که سطر با آن شروع شده، معنی فال توست. آن را با فال بالا معنی کن!

برچسب ها:
طالع بینی
.
فال قرآن
.
Untitled Document

مروری برگذشته