رابطه ابرو و شخصیت

در بررسی هایی که بر روی شکل ابروها و رابطه آنها با شخصیت انسان انجام گرفته است، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که هر شکلی از ابرو با شخصیت صاحب آن رابطه دارد.

در اینجا به چند شکل از ابروها و رابطه آنها با شخصیت افراد اشاره می شود:

1- ابروهای نرم و کم پشت نشانه ناپختگی و بی تجربگی است.

2- ابروهای پرپشت نشانه تحرک زیاد و پرانرژی بودن است.

3- ابروهای بلند نشانه ثبات شخصیت و تلاش و کوشش فراوان است.

4- ابروهای کوتاه نشانه عدم استواری و خیالاتی بودن است.

5- ابروهای پیوسته نشانه حساس بودن است.

6- ابروهای دور از هم نشانه ضعف و انزوا طلبی و ناپختگی است.

7- ابروهای نزدیک به چشمها نشانه اراده قوی و تمرکز ذهن است.

8- ابروهای صاف نشانه شخصیت محکم و لجباز است.

9- ابروهای کمانی نشانه نیرو و نشاط و گرمی است.

10- ابروهایی که انتهای آنها به سمت بالاست نشانه جرأت و نشاط و شادمانی است.

11- ابروهایی که انتهای آن افتاده است نشانه پیچیدگی شخصیت و اضطراب است.


به طور کلی می توان گفت:

ابروهای پرپشت: نشانه فعالیت، ابروهای بلند: نشانه اراده، ابروهای بالا : نشانه جرأت

شکل ابروها, شخصیت انسان, ابروهای نرم و کم پشت, بی تجربگی, ابروهای پرپشت, تحرک زیاد و پرانرژی بودن, خیالاتی بودن , فال,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال روزانه' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال روزانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال امروز' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال امروز</a></strong>,فال روز,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://fun.akaup.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>فال حافظ</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال انبیا الهی' href='http://fun.akaup.com/talebini/faleanbia/'>فال انبیا</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ازدواج' href='http://fun.akaup.com/talebini/ezdevaj/'>فال ازدواج</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال قهوه' href='http://fun.akaup.com/talebini/coffee/'>فال قهوه</a></strong>,فال هفته,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ورق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/20141125213231.html'>فال ورق</a></strong>,فال و طالع,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال عشق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/faleeshgh.html'>فال عشق</a></strong>,فال وطالع بینی شکل ابروها, شخصیت انسان, ابروهای نرم و کم پشت, بی تجربگی, ابروهای پرپشت, تحرک زیاد و پرانرژی بودن, خیالاتی بودن , فال,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال روزانه' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال روزانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال امروز' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال امروز</a></strong>,فال روز,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://fun.akaup.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>فال حافظ</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال انبیا الهی' href='http://fun.akaup.com/talebini/faleanbia/'>فال انبیا</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ازدواج' href='http://fun.akaup.com/talebini/ezdevaj/'>فال ازدواج</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال قهوه' href='http://fun.akaup.com/talebini/coffee/'>فال قهوه</a></strong>,فال هفته,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ورق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/20141125213231.html'>فال ورق</a></strong>,فال و طالع,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال عشق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/faleeshgh.html'>فال عشق</a></strong>,فال وطالع بینی


منبع : فال روزانه آکا
پربازدیدها
تبلیغات