فال انبیاء

 


سوره مبارکه حمد را خوانده و آنچه را  مایلید قصد و نیت کنید و اشاره ای فرمائید.

فال انبیاء

 منبع : فال روزانه آکا
پربازدیدها
تبلیغات