او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

گردآوری توسط بخش طالع بینی حرف اول اسم شما سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات