ترازو
 
 نشانه عدل و انصاف است، ترازوی میزان، از عدل و درستی حکم می‌کند. 

فال قهوه


گردآوری توسط بخش فال قهوه آنلاین سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات