آدم

اگر نزدیک دسته باشد، ملاقات‌کننده‌های خواهید داشت. اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد، اختلاف با اطرافیان. اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می‌کنید.

فال قهوهگردآوری توسط بخش فال قهوه آنلاین سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات