تبر
 
مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد. 
فال قهوه


تخت
 
 به سفری بزرگ می‌رود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شود.
فال قهوه


تخم‌ مرغ
 
در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد.
فال قهوهترازو
 
 نشانه عدل و انصاف است، ترازوی میزان، از عدل و درستی حکم می‌کند. 
فال قهوهتوپ
 
ورزشی و دو میدانی، با ورزش‌کردن می‌توانید از بیماری خلاصی یابید.
فال قهوهتیر
 
 حق درستی را زیر پا گذارد، و نشانه‌ای است به طرف دوست و دشمن.
فال قهوهتیرو کمان
 
 تعهد دروغی می‌کند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات