حب 
 
 بیماری، شفا، بهبودی، به‌ زودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.
فال قهوه
حصار
 
 در بند قرار‌گرفتن، جای امن، چند صباحی احتیاط کنید.

فال قهوه
حلقه
 
 خواستگاری، ازدواج خوشبخت‌شدن در دوران زندگی و زناشوئی.

فال قهوهحلقه شکسته
 
 نا‌امیدی، شکست‌خوردن یا به‌هم‌خوردن نامزدی یا خاستگاری.

فال قهوهحوض
 
 علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره‌مند‌شدن علمش افزونی می‌یابد.

فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات