چادر
 
حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصاً برای مسافرت دسته جمعی.
فال قهوه


چاقو
 
 طلاق و جدائی، به‌هم‌خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی، مواظب باشید قطع نشود. 

فال قهوه


 چتر
 
 احتمالاً از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار می‌گیرید ولی تصمیم آنی نگیرید.
فال قهوه
چتر نجات
 
برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
فال قهوه
چراغ
 
کدبانوی منزل است، زندگی خوش و راحتی داشتن، آسایش.
فال قهوه
 چرخ
 
 چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.
فال قهوهچشم
 
بینائی، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می‌باشید

فال قهوهچغندر
 
 غم و اندوه و مصیبت، به غم و اندوه گرفتار می‌آید ولی زود برطرف خواهد شد.
فال قهوه
چنگال
 
در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می‌کند مخصوصاً بر دوستان نایاب.
فال قهوهچوب
 
نفاق و دوروئی است، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است.
فال قهوه
چکش
 
موفقیت در مشکلات، در مشکلات زندگی پیروز و موفق می‌شوید نگران نباشید.

فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات