بادام
 
رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا به‌دست می‌آید مغز بادام طالع خوشی دارد.
فال قهوه


بادمجان
 
غم و اندوه به سراغ غم و اندوه نزدیک شد.
فال قهوه

باز
 
 آسایش، شادی، بشارت‌دادن، رسیدن به مراد و یافتن مال.

فال قهوه


ببر
 
 دشمن دلیل بی‌باک، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است
فال قهوهبسته
 
 رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد.
فال قهوهبشکه
 
 دعوت به مهمانی و جشن و سرور، شب‌نشینی، با شکوه و عروسی.
فال قهوهبطری
 
 مواظب سلامت خود باشید هشدار جرو بحث نکنید.
فال قهوه


بیل
 
 بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید. 

فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات