ابر 
 
 خداوند به او علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علم او بهره‌مند خواهند شد.  

فال قهوه


  ابرو 
 
 نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال می‌باشد.  

فال قهوه

  اتاق 
 
 نشانه رحم و شفقت و مهربانی می‌باشد حتماً غافل نشوید.
فال قهوه


  اتومبیل  
 
 دلیل آن باشد آرزوی سفر دور و دراز دارد
فال قهوه اردک 
 
 سود فراوان به‌دست‌آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
فال قهوه  اره 
 
 نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره‌گیری از آنها وجود دارد.
فال قهوه   اژدها 
 
 با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می‌کند.
فال قهوه


استخوان
 
 نشانی مالی است که معیشت و زندگی او را از طریق آن می‌گذرد.

فال قهوه


انار
 
 صاحب زنی خوش‌سیما خواهد شد.
فال قهوه

انجیر 
 
 نشانه غم و غصه‌ای می‌باشد که بر او خواهد رسید.
فال قهوه
انگشت
 
 علامت یکی از عادات پنج گانه می‌باشد.

فال قهوه
انگشتری
 
 از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.
فال قهوه
انگور
 
 بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت می‌رسد، اصراف نکنید.

فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات