د ب ج

 از چیزی دلخور یا غمگین هستی فکرش را از سر ت بیرون کن .

در روزی به رویت گشوده است و به زودی از یکی از خویشان چیزی

به تو میرسد متواضع باش و تکبر را کنار بگذار . در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد .

اگر قصد سفر داری برو زیرا هم موجب شادی تو و هم دوست و آشنا میشود .

به زودی کارها بر وفق مراد تو میشود.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات