د د ب

 از این نیت که کرده ای باید صبر کنی تا مرادت حاصل شود .

اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از ان خواهی برد اگر قصد انجام کار خیری داری

به آن عمل کن مراقب باش تا گناه نکنی و برای بهتر شدن کارها به خداوند توکل کن.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات