د ج ب

 در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد .

یک طلب سوخته و یا یک چیز گم شده را به دست می آوری .

کارها بر وفق مراد تو خواهد بود سود یا پول زیادی نصیبت میشود .

با دوستان خوب مشورت کن ، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد و مال حلال

خوبی به دست می آوری قدر آن را بدان و شکر خدا کن .

میتوانی از آن به افراد مستحق احسان کنی تا اجر معنوی نصیبت شود.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات