د ج د

 طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور.

مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد .

در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش .

تا چند روز آینده خبر خوشحال کننده ای خواهی شنید و کارها بر وفق مراد تو

پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید . انشا الله.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات