ج د ب

در این زمان طالعت خوب نیست بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی .

کسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش فریب او را نخوری .

نمی توانی همه را دوست خود بدانی بعضی ها افکار فتنه انگیز دارند .

اگر کسی نصیحتی به تو کرد آن را بپذیر تا صدمه نبینی اگر قصد انجام کاری

داری چند روزی صبر کن تا شرایط بهتر شود.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات