ج ا ج

 به آنچه که نیت کرده ای میرسی اما باید صبر داشته باشی.

کسی در پی بدگویی و صدمه زدن به توست اما موفق نمیشود .

این روزها نادانی میکنی و به اندرز و نصایح دیگران توجه نمیکنی در این فکر هستی

که عاقبت کارت چه میشود اگر صبر کنی کارت سر و سامان میگیرد.

اگر قصد انجام کاری را داری چند روزی دست نگهدار.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات