ج آ ب

 قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی .

بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی .

سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز کنی

و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات