ب ب ب

 نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی .

شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت

و سرمایه گذاری داری بخت بت تو یار است ، به شرط انکه خود نیز همت کنی .

اگر با کسی در گیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می یابد.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات