ب ب آ

 طالعت خوب است و نیتت بر آورده می شود اما نباید عجله کنی ،

بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد .

به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود اگر قصد فروش چیزی را داری صبر کن

چون به نفع تو نخواهد بود .اگر منتظر رسیدن خبر از جانب کسی هستی ،به زودی خبری از او به تو میرسد

و از آن خبر شاد میشوی .هیچ تشویشی به دل راه نده ،زیرا در آینده نزدیک همه چیز

به نفع تو تغییر خواهد کرد و با توکل به خدا به مراد و خواسته ی خود خواهی رسید.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات