ب ب ج

 این نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد بهتر است از این خواسته دست برداری .

از کارهای بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن .

در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مراقب افکار و نیاتت باشی .

در زندگی صبر پیشه کن و به خداوند امیدوار باش.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات