آ‌‌ آ ‌آ‌

 به زودی گره ی کارت بتز میشود و به هر خواسته ای که داری میرسی .

ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود .

دوستان خوبی داری به وقت نیاز با آنها مشورت کن . تا حدی از شر بدخواهان در امانی .

در چند روز آینده یک خبر خوشحال کننده میشنوید .

اگر ارزو و یا نیتی داری به آن میرسی . در کارهایت به خدا توکل کن تا به امید حق

کارهایت درست به انجام برسد .رازت را به هر کس نگو خوددار باش و از بدیها پرهیز کن .

آنچه را که انتظار داری انشا الله به زودی به دست خواهی آورد .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات