آ آ ب

 اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از تندرستی بر خوردار میشوی.

به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت ودر کار سود خوبی نصیب تو میشود .

یکی از کسانی که به او نیکی میکنی به تو بدی میکند اما از کار خود پشیمان میشود

، چون غمخوار توست اگر قصد سفر داری برو سفر خوبی خواهی داشت .

اگر چیزی را از دست داده ای به زودی به دست خواهی اورد .

اگر مسافر داری به زودی باز میگردد . اگر کسی از نزدیکان در زندان باشد به زودی آزاد میشود .

اگر خواسته ای داری به زودی بر آورده میشود .

از کارهای بد حذر کن و در انجام کارهای خیر پیش قدم باش به خاطر انجام یک کار خوب

و خیر بر سر زبانها میافتی .

از جایی که انتظار نداری پول یا چیزی به شما میرسد پس خداوند را شکر گذار باش .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات