آ آ ج

 از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام کاری ناصواب داری ،

یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار .

از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن .

کسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی کنی . اگر خواسته و آرزویی داری

تا ده روز آینده به آن میرسی . سدمه ای متوجه توست .

صدقه بده انشا الله رفع خواهد شد از فکر بد ، پول و در آمد حرام دوری کن .

در همه ی کارها به خدا توکل کن .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات