آ ‌آ ‌د

 روزهای خوبی در پیش داری . نا امید نباش .

از کسی جز خدا یاری نخواه و از رحمت حق غافل نشو افکار و نیات پاک

در سر داشته باش تا بخت به تو روی اورد و گشایشی در کارت ایجاد شود .

از از افراد بد دوری کن غیبت نکن هدف یا کاری را که داری دنبال کن

تا به توفیق برسی . انشا الله .

فال چوب

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات