آ د آ

 نیت خوبی کرده ای طالعت روشن است .

غم و تیرگی از تو دور شده و سعادت به تو روی آورده است

از آسیب بدخواهان در امانی . اگر چیزی را از دست بدهی ،

ار آن فایده ای نصیبت میشود . ازدوست همکار یا همسر خود راحتی میبینی .

اگر فکر معامله هستی انجام بده نفع میبری .مدتی است نگران هستی

و تشویشی به دل داری اگر مسافری داری به سلامت باز میگردد .

اگر قصد انجام کاری را داری ، شرایط با تو موافق است و به مقصود میرسی انشا الله .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات