آ ب ج

 به زودی مقصودت بر آورده میشود و از غم رها میشوی باید شکر خدا را به جا آوری .

افرادی هستند که در عین دوستی ، غیبت تو را میکنند . از این افراد دوری کن . ب

رای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به ان برسی اگر کسی را رنجانده ای

باید از او دلجویی کنی . نیات خیر داشته باش و در کارها مردانه پیش برو ،

به خداوند توکل کن تا به مرادت برسی .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات