سرگرمیفال چوب فال ابجد

فال چوب فال ابجد

فال ابجد یا چوب,فال ابجد ازدواج,فال ابجد با اسم,فال ابجد چوب,فال ابجد صغیر,فال ابجد انلاین,فال ابجد محشر,فال ابجدی,فال ابجد اصلی,فال ابجد و فال چوب,فال چوب محشر,فال چوب یا ابجد,فال چوب کبریت

فال چوب یکی از قدیمی ترین نوع فال بینی است که آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق نسبت میدهند. برای گرفتن این فال باید ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عمیق بکشید سپس ذهن و فکرتان را به انچه که مایلید متمرکز کرده و نیت کنید.آنگاه کلیک کنید و این عمل را سه بار تکرار کرده و حرف به دست آمده از هر بار را کنار هم بنویسید سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده نمایید

برای گرفتن فال چوب: سه بار کلیک کنید و هر بار نتیجه را یادداشت کنید در نتیجه شما سه حرف خواهید داشت که ترتیب آن از راست به چپ است سپس نتیجه فال خود را از جدول زیر پیدا کرده و روی آن کلیک کنید دقت داشته باشید که هر بار یکی از چهار حرف - ا ، ب ، ج ، د ، می آید و به همین دلیل به آن فال ابجد نیز می گویند

براي گرفتن فال چوب


نتيجه ي كليك :

به ترتيب از سمت راست به چپ ،كليك اول ، دوم ، سوم


نتيجه ي كليك :

آ د ب

آ ب د

آ ب ب

آ ب ج

آ د آ

آ ج آ

آ ب آ

آ ‌آ ‌د

آ آ ج

آ آ ب

آ‌‌ آ ‌آ‌

ب آ ج

ب د ب

ب د د

ب آ د

ب د آ

ب آ آ

ب آ ب

ب ب د

ب ب ج

ب ب آ

ب ب ب

ج د د

ج ب د

ج آ ب

ج ب ج

ج ا ج

ج د آ

ج ج د

ج ج ب

ج ج آ

ج ب ب

ج د ب

ج د ج

د ج د

د ج ب

د ج آ

ج آ‌ د

د د ب

د ج ج

د ب ج

د د د

د د آ

د ب د

د ب ب

د آ ب

ب ج ب

آ ج ب

ج ب آ

د ب آ

ب ج ج آ ج ج آ د د ج ج ج

د آ د

ب د ج آ د ج د آ آ

د آ ج

ب ج آ

آ ج د ب ج د د د ج ج آ ‌آ
آشنایی با حروف ابجد

آشنایی با حروف ابجد

      آشنایی با حروف ابجد اذکار٬ تکرار اسماء الله است وسه حساب دارد(کبیر٬ متوسط ٬ صغیر) واثرات آنها هم به همان نسبت کبیر٬ متوسط و
آ ‌آ ‌د

آ ‌آ ‌د

آ ‌آ ‌د  روزهای خوبی در پیش داری . نا امید نباش . از کسی جز خدا یاری نخواه و از رحمت حق غافل نشو افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا بخت به
آ ب ب

آ ب ب

آ ب ب فکری را که در سر داری ترک کن . صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود قال و قیل و تلاش بیهوده مکن. از بد دوری کن و به امرو مشیت الهی تسلیم
آ ب د

آ ب د

آ ب د  به زودی از طرف شخص بزرگی کمک میشوی و گشایشی در کارت پیدا میشود و توفیقاتی نصیب تو می شود . از آسیب بدخواهان دور می مانی و دوستان نیز با تو
آ ب آ

آ ب آ

آ ب آ  ایمانت را قوی کن آنچه را که آرزو و انتظار داری از خداوند طلب کن . به زودی کارهایت سر و سامان میگیرد و به مرادت میرسی . البته با همت و اراده
آ د ب

آ د ب

آ د ب  طالع خوبی داری عاقبت به آنچه که طالب هستی میرسی از کار و بیع و شراکت سود خواهی برد . و رنج و مشکلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز ب
آ ج آ

آ ج آ

آ ج آ  به آنچه که نیت کرده ای می رسی ، ولی باید صبر کنی نه اینکه تعجیل کنی . اگر تعجیل کنی از کارت پشیمان می شوی . از قصدی که داری دور شو . با کسی
آ آ ج

آ آ ج

آ آ ج  از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام کاری ناصواب داری ، یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار . از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن
ج آ ‌آ

ج آ ‌آ

ج آ ‌آ به آنچه نیت کرده ای میرسی آما باید منتظر بمانی . ارز اعمال بد دوری کن تا از غم و رنج در امان بمانی . از فکر بد و پول حرام دوری کن ، خداوند روز
آ د آ

آ د آ

آ د آ  نیت خوبی کرده ای طالعت روشن است . غم و تیرگی از تو دور شده و سعادت به تو روی آورده است از آسیب بدخواهان در امانی . اگر چیزی را از دست بدهی
آ ب ج

آ ب ج

آ ب ج  به زودی مقصودت بر آورده میشود و از غم رها میشوی باید شکر خدا را به جا آوری . افرادی هستند که در عین دوستی ، غیبت تو را میکنند . از این افراد
آ آ ب

آ آ ب

آ آ ب  اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از تندرستی بر خوردار میشوی. به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت ودر کار سود خوبی ن
آ‌‌ آ ‌آ‌

آ‌‌ آ ‌آ‌

آ‌‌ آ ‌آ‌  به زودی گره ی کارت بتز میشود و به هر خواسته ای که داری میرسی . ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود . دوستان خوبی داری به وقت
ب آ ج

ب آ ج

ب آ ج  حاجت و آرزویی داری که بر آورده میشود . گشایشی در کارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت . اگر مشکلی داری به زودی برطرف میشود اگر این مشکل م
ب د ب

ب د ب

ب د ب  به زودی از مشکلات و گرفتاری ها رها میشوی . منتظر دست خیر دیگران نباش و خودت همت کن . گمشده ای را پیدا میکنی . اگر با کسی مشکلی داری داری عاق
صفحه 1 از 5
پربازدیدها
تبلیغات