متن زیبا در مورد سالمندان | اس ام اس و متن تبریک روز جهانی سالمندان

آکاایران: سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ این شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد.  به همین همه ساله درایران هفته ای تحت عنوان هفته ملی سالمند تعیین و برنامه های متنوعی به همین مناسبت برگزار می گردد. هر ساله از طرف سازمان جهانی شعاری برای این روز در نظر گرفته می‌شود. در ایران سوم تا نهم مهر ماه به عنوان هفته سالمند نام گذاری شده است. به همین دلیل به مناسبت شروع هفته سالمندان, در این مقاله از مجموعه مقالات آکا, جدیدترین پیامک های تبریک روز سالمند را برای شما عزیزان و همراهان آکا , گردآوری کرده ایم . امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت و استفاده ببرید.

9 مهر مصادف با 1 اکتبر روز جهانی سالمندان | دلگرم

سنین کهن سالی و سالمندی، آغاز فصل نوین زندگی و فرصت بـه کار بستن انباشته هاي‌ تجربی و معنوی یک عمر زندگی اسـت

روز جهانی سالمندان مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

آیا همان قدر کـه پدران و مادران سالمندمان نگران ما هستند، ما نیز بـه فکر انها هستیم؟

روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

حرمت نهیم نسلی را کـه از روزها و سال‌ها، خاطرات زیادی در کوله بار عمر انباشته اند و طول قامت شان را برای ساختن زندگی امروز ما بـه کمان رسانده اند

نهم مهر روز سالمند مبارک باد

تبریک روز جهانی

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

 

سالمند عزیز! نشان لیاقت خدا چند خط ساده اسـت کـه بر پیشانی ات میکشد. دست خط خدا بر هر صفحه اي کـه بنشیند زیبایش می‌کند. روزت مبارک!

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

از آنان کـه از تقویم هاي‌ روزها، خاطرات بیشتری را بـه یاد دارند، درس زندگی بیاموزیم

روز سالمندان مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

کارهای بزرگ، مولود تجربه و پختگی و شخصیت و نفوذ کلام اسـت و این مزایای پیران باتجربه اسـت

روز سالمند بر همه ی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

پیر، سمبل تجربه و خرد اسـت و مردم از صحبت او بهره هاي‌ روحانی می‌برند. آنان همواره، روشنی بخش خانواده و سرشار از دوستی و ستایشند

روز سالمند گرامی باد

تبریک روز جهانی

سالمند در غروبِ زندگی این جهان خویش، طلوع کرامت، انسانیت و عزت جاودانی را بـه تماشا نشسته اسـت

روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

خانواده، آشیان عشق اسـت و پدر ومادر، همان سایه بان دلسوز و بی منتی کـه هماره بر سرمان سایه امنیت و آرامش کشیده اند

روز جهانی سالمندان مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

قدرشناسی از سالمندان، همان رفتار درست و محترمانه، و شناخت نیازهای روحی آنان اسـت.

فرارسیدن روز گرامیداشت سالمندان و کهن سالان، این گنج هاي‌ برکت و رحمت خداوندی، گرامی باد.

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

از ضروری ترین نیازهای سالمندان، محبت و توجه اسـت.

فرارسیدن روز سالمندان، این نعمت ها و برکات خداوند در کانون گرم خانواده، بر تمامی خانواده هاي‌ اصیل و شریف ایرانی گرامی باد.

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

 

کهن سالی و سالمندی، پایان کار نیست، آغاز انتقال تجربه و حافظه فرهنگی نسل هاي‌ پیشین بـه نسل هاي‌ تازه تر اسـت

فرارسیدن روز سالمند بر تمام پیران مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

ما بـه شدت بـه پدران و مادران کهن سال خود شبیه هستیم

امروز پاس بداریم تا فردا پاس داشته شویم

روز سالمند بر تمام پیران ایران اسلامی مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

 

پیران کـه تجربه و مهارت دارند و پستی و بلندی روزگار را دیده اند و گرم و سرد ان را چشیده اند، الگوی مناسبی برای نسل جوان هستند. روز سالمند، این گنجینه هاي‌ زندگی مبارک باد.

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

این خود ماییم کـه می‌توانیم با رفتارمان فرهنگ ارج نهادن بـه کهن سالان را بـه نسل پس از خود منتقل کنیم

روز سالمند مبارک باد

تبریک روز جهانی

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

سالمندان دریک خانواده گرم و مهربان، آسان، آرام، مقاوم و بانشاط ترند

بیایید تا دراین روز بوسه هاي‌ مهر خودرا بر دستان پیر سال خوردگان بنشانیم

روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

قدرشناسی از سالمندان، همان رفتار درست و محترمانه، و شناخت نیازهای روحی آنان اسـت

روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

خردمندی و موشکافی تجربه و علم بـه پیران ما آموخته اسـت تا چه هنگام و چگونه رفتار کنند و این همان اندوخته ارزشمند دوران کهن سالی اسـت

روز سالمند مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

امروز در خانه هاي‌ سالمندان، چند نفر روزها را در انتظار دوباره دیدن فرزندان خود شمرده اند و شمرده اند و شمرده اند

روز سالمند بر عموم کهنسالان مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي‌ عزیز! امروز روز شماست. سایه تان بر سر ما مستدام

9 مهر «1 اکتبر» روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

احترام گذاشتن بـه یک عمر کسب تجربه و کوشش مفید کهن سالان جامعه، کوچک ترین پاس داشتی اسـت کـه از نسل هاي‌ بعدی ساخته اسـت

9 مهرماه روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

روز سالمندان، مجالی اسـت برای بازاندیشی و مرور قدر و منزلت کهن سالان، این مایه هاي‌ رحمت و برکت درخانواده هاي‌ من و شـما

روز سالمندان مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

سالمندان از ما انتظار دلسوزی ندارند؛ نکته اي کـه جایگاه آنان را در جامعه برجسته میکند، شایسته احترام بودن آنهاست

روز سالمند مبارک

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

سالمندی، بلندای زندگی هر انسان اسـت، ارتفاعی کـه از آنجا می‌توان بـه گذشته، بـه امروز و بـه فردا نگاه کرد

روز جهانی سالمندی مبارک باد

تبریک روز جهانی

 

چه زیباست وقتی سخن می گشایی و چشم هایمان را بـه سوی حقایق باز می کني. اي سالمند عزیز! از محبت بی دریغت سپاس گزاریم

روزت مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

سالمند عزیز! نشان لیاقت خدا چند خط ساده اسـت کـه بر پیشانی ات می‌کشد. دست خط خدا بر هر صفحه اي کـه بنشیند زیبایش می‌کند. روزت مبارک!

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

خداوند زندگی در خانه سالمندان را در پیرسالی نصیب خود شـما نکند، ولی میدانید کـه چند وقت اسـت بـه دیدار

والدین تان در خانه سالمندان نرفته اید؟!

روز ملی سالمند مبارک باد

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

بی احترامی بـه کهن سالان و تنها گذاشتن آنان، دست کمی از رها کردن آن ها در خانه سالمندان ندارد

روز سالمند مبارک باد

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

سالمند عزیز! نگاهت پرمعناست، سخنت پربهاست و رفتارت گنج تجربه هاست

سالمندان مایه عنایت پروردگار بـه ما هستند

سالمندان روزتان مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

روز بزرگ داشت سالمندان، روز یادآوری جایگاه ارزنده کهن سالان، بر خانواده هاي‌ ایرانی گرامی باد.

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

نگذاریم امروز

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ؛

تنهایشان رابا عکس هاي‌ قدیمی تقسیم کنند

روز سالمند، بر تمامی سالمندان مهربان و دوست داشتنی عزیز مبارک باد.

 

تبریک روز جهانی

**** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

افسوس کـه ایام جوانی بگذشت

حالی نشد و جهان فانی بگذشت

فرارسیدن روز بزرگ داشت سالمندان و کهنسالان، بر این عصاره هاي‌ فرهنگ و دانش و عطوفت، گرامی باد.

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

پدر بزرگ! سال هاست کـه در سایه سار تجارب تو از سردرگمی ها در امان هستیم

روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

سالمندی، موهبتی الهی اسـت و سالمند گرچه خسته ي راه اسـت، ولی تجربه ي گرانبهایش، از بزرگترین گنجینه هاست …

روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

جوانی شمع ره کردم کـه یابم زندگانی را

نجستم زندگانی را، و گم کردم جوانی را

کنون با بار پیری، آرزومندم کـه برگردم

بـه دنبال جوانی، کوره راه زندگانی را

نهم مهرماه روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

سالخوردگی تا حدودی شبیه سفر بـه سرزمینی دیگر اسـت. اگر پیش از سفر بـه این سرزمین خودرا آماده کرده باشید، در آنجا نیز بـه شـما خوش خواهد گذشت …

روز جهانی سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

 

بیایید تا در روز عزیز سالمند، پروانه هاي‌ وجودی خودرا بـه دور شمع جان سالمندان بـه پرواز درآوریم و شکوفه هاي‌ مهر و لبخند را بـه آنان ارزانی کنیم

9 مهر سال روز سالمندان مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

ساکنان خانه هاي‌ سالمندان، پدران و مادران معنوی همه ی ما هستند. چه اشکالی دارد اگر با یک دسته گل، بـه انها سری بزنیم؟

روز سالمند مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

ارجمند داشتن سالمندان و کهن سالان، احترام گذاشتن بـه ره توشه تجارب نسل هاي‌ پیشین اسـت

روز سالمندان تبریک و تهنیت باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

 

اي سالمند عزیز! دست هاي‌ مهربانت، سایه امنی بر دل خستگی هاي‌ ماست و لبخندت امیدی در راه دشوار زندگی

فرارسیدن روز بزرگداشت سالمندان، روز ارج نهادن بـه ریشه هاي‌ کهن سال نهال خانواده، بر همگان گرامی باد.

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

همه ی میگویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من میگویم بر پیران هم!

فرارسیدن روز سالمندان، روز بزرگ داشت جایگاه پیران روشن بین جامعه، بر تمامی کهن سالان جامعه ایرانی گرامی باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

روز سالمندان، روز قدردانی و سپاسگزاری از عاطفه و احساس سالمندان اسـت

یکم اکتبر روز جهانی سالمندان مبارک باد

 

تبریک روز جهانی

 

هرگز افسوس پیر شدن را نخورید ؛

چرا کـه افرادی تعداد زیادی از این امتیاز محروم مانده اند …

روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

 

چه بخواهیم و چه نخواهیم هر چه پیر تر می شویم ثروتمند تر می‌شویم !

نقره در سر – طلا در دهان – سنگ در کلیه – قند در خون

سرب در پا – آهن در رگها

آیا هرگز گمان می‌کردید شـما یک چنین دارائی هایي را درخود جمع کنید؟؟

دارایی هایي از نوع منفی

سالمندان عزیز! اي گنجینه هاي‌ زندگی روزتان پیروز و مبارک باد

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

شرمنده میکند فرزند را

دعای خیر مادر در کنج خانه ي سالمندان .

روز سالمندان رابا سپاس و ستایش از سالمندان گرامی بداریم.

 

تبریک روز جهانی

دانشمند را بـه خاطر علمش و
بزرگسال را بـه خاطر سن او ؛
باید احترام کرد

روز سالمند گرامی باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

بـه سلامتی اون جوونمردی کـه وقتی میبینه یه سالمند تو اتوبوس و مترو ایستاده ؛
پا میشه و جاشو بهش میده
نه این کـه ظل بزنه تو چشاش و عین خیالش نباشه !

روز جهانی سالمند مبارک باد

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

با پدر و مادر چنان رفتار کن کـه از اولاد خود توقع داری

روز سالمند مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

پیر در پنهان هر رخداد ؛

نکته ها میبیند کـه دیده دیگران بـه دیدن ان نابیناست

ما با احترام بـه کهن سالان ؛

در حقیقت بـه فردای خود احترام میگذاریم

قدر سالمندان، این هدیه هاي‌ بزرگ الهی را بدانیم

روز سالمند تبریک و تهنیت باد

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

اي سالمند! مو هاي سپید و کمرخمیده ات، حکایت از پیری وجودت دارد، ولی دلت زنده اسـت و امیدوار از پیمودن موفقیت آمیز راه هاي‌ پرپیچ و خم زندگی. روزت مبارک.

روز سالمند مبارک

 

تبریک روز جهانی

بشریت، پیشرفت اخلاقی و انسانی خـود را مدیون کهنسالان اسـت

روز گرامی داشت پایه هاي‌ اصلی خانواده ایرانی، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، بر تمامی سالمندان و فرزندان و نوادگان آنان گرامی باد.

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

وجود پیران سال خورده بین شـما ؛

باعث افزایش نعمت هاي‌ الهی اسـت

یادمان باشد! سالمندان قفس طلایی را دوست ندارند

روز سالمند مبارک

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

آنچه در آینه جوان بیند
پیر در خشت خام، ان بیند
روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

سالمندی ؛ هدیه اي گران بها از سوی خداست

روز سالمند بر تمام پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

پدر بزرگ، وقتی در خانه ام هستی، برکت یک عمر پرستش تو در خانه من اسـت

روز جهانی سالمند مبارک باد

تبریک روز جهانی

در کهنسالی، انسان عاقل و فرزانه میشود و تجربه هاي‌ خودرا بـه نسل هاي‌ بعد انتقال می دهد

فرارسیدن روز بزرگداشت سالمندان، بر کهن سالان تجربه اندوز و جوان دل ایرانی گرامی باد.

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

پدر و مادر کهن سال من! تو را سپاس میگویم بـه خاطر زحماتی کـه درسال هاي‌ پروردنم متحمل شده اي و بـه خاطر دانایی ها و صبوری هاي‌ تو در برابرت سر تعظیم فرود می آورم

روز سالمند گرامی باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

ما با گوش دل سپردن بـه اندرزهای خیرخواهانه کهن سالان، احترام عملی خودرا بـه آنان نشان می‌دهیم

فرارسیدن روز بزرگداشت سالمندان، بر فرزندان قدرشناس و پندپذیر آنان گرامی باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

 

پدر بزرگ! هر چند کـه گرد پیری، موهایت را برف گونه سپید کرده اسـت، ولی همین موها، نشانه اي از ارزشمند بودن توست

روز زیبای سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

نگذاریم امروز، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، تنهایی شان رابا عکس هاي‌ قدیمی تقسیم کنند

روز سالمندان ایران زمین گرامی باد

تبریک روز جهانی

بیایید تا دراین روز بوسه هاي‌ مهر خودرا بر دستان پیر سال خوردگان بنشانیم

روز عزیز سالمند مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

 

یکی از بزرگترین الطاف خداوند درخانواده وجود افراد سالمند اسـت؛ زیرا انها منبع سرشاری از خیر و برکت هستند

روز سالمند مبارک

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

سالمندان، هدیه هاي‌ ارزشمند الهی هستند کـه سال‌ها راه پیموده اند تا بـه ما رسیده اند. قدر این هدیه ها را بدانیم.

پیشاپیش روز سالمندان مبارک

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

در روز جهانی گرامی داشت سالمندان، از این ذخیره هاي‌ ارزشمند عاطفه، فرهنگ و دانش جامعه یاد کنیم.

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

یاد عیدی هاي‌ آقابزرگ و قصه هاي‌ شب یلدای خانم بزرگ بخیر؛ راستی، امروز روز سالمندان اسـت… روزتان مبارک.

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

 

کهن سال شدن، یعنی سرد و گرم روزگار را چشیدن و پخته شدن؛ «الهی پیر شوید!» و روز سالمند مبارک.

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

در هنگام عبور از خیابان، در صف، در اتوبوس و مترو، سالمندان و کهن سالان را گرامی بداریم؛ از روی احترام، نه از سر دلسوزی

روز جهانی سالمندان 1 اکتبر مبارک باد

 

*** پیام تبریک روز جهانی سالمند ***

سالمندان و کهنسالان، حلقه هاي‌ ارتباط ما با تجارب و درس هاي‌ نسل هاي‌ پیشین، و واسطه هاي‌ امتداد سیر تمدن ها و فرهنگ ها هستند

سال روز جهانی سالمند مبارک باد

تبریک روز جهانی

سالمندان، باغبانان فرتوت باغ زندگی را از ثمرات این باغ محروم نکنیم

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات