در این بخش از سایت آکاایران پیامک های روز نوجوان را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

اس ام اس روز نوجوان

***

امروزهستی پیر و کهن احساس می کند که

به مرز بلوغ خویش دوباره نزدیک می شود

هم آهنگ با تو!

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

امروز روز توست

روزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم

جشن رشد را به زمین تبریک می گویند

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

گـاهـى …

دلـت”بـه راه” نیسـت !! 
ولـى سـر بـه راهـى …
خـودت را میـزنـى بـه “آن راه” و میـروى …
و همـه ،
چـه خـوش بـاورانـه 
فکـر میکننـد … کـه تــــو … “روبـراهـى”….!

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

قدر لحظه های تو را چه کسی می داند

جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم

گستره زمین را کوچک می بینی و پروازی بلند

حتی بی بال و پر را در سر داری؟

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

آکاایران: آرزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ، امید و جنبش می بخشد؛ پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را.

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

بگذار آسان و بی کاستی، شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود!

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

آرزوهای دور و دراز توست که

به تکه تکه این دنیای بزرگ امید و جنبش می بخشد

پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

بعضی وقت ها آدم هر چقدر هم که لجباز باشه

بزور مجبور میشه کاری رو که دوست نداره انجام بده

مثل رفتن به مدرسه…!

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

امروز، روز توست، روزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم، جشن رشد را به زمین تبریک می گویند.

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این

سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

این تردیدها، نشانه های خوبی است که تو را به ساحل امن آرامش می رساند؛ اگر سرکوبشان نکنی و بهانه بی حالی و بی تحرکی نسازیشان، بلکه قدرشان را بدانی و از آنها پلی بسازی به سوی بزرگ ترهایی که حالا از مزرعه تجربه و علمشان، خوشه های کمال می چینند.

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

امروز، هستی پیر و کهن، احساس می کند که به مرز بلوغ خویش دوباره نزدیک می شود؛ هم آهنگ با تو!

پیامک روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس روز نوجوان

تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای

و این سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

گردآوری: بخش طنز و سرگرمی آکاایران

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پیامک تبریک روز نوجوان

پیامک تبریک روز نوجوان

آکاایران: پیامک تبریک روز نوجوان آکاایران: چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن قدر سرگیجه هایت را قدر پ
پیامک روز نوجوان

پیامک روز نوجوان

در این بخش از سایت آکاایران پیامک های روز نوجوان را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. اس ام اس روز نوجوان
صفحه 1 از 1
پربازدیدها
تبلیغات