انگلیسی عاشقانه

آکاایران: کریسمس مانند عید نوروز ما  جشنی است که در آیین مسیحیت برای احترام و گرامی داشتن یاد و خاطره مسیح برگزار می شود. در این روزها مردم به هم تبریک می گویند و به دنبال جملات زیبا و ناب برای تبریک کریسمس و آغاز سال نو در آیین مسیحیت می باشند. بدین ترتیب جملات عاشقانه وزیبای تبریک کریسمس 2022 را در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا گردآوری کرده ایم که میتوانید آنها را برای تبریک برای دوستان یا عشقتان ارسال کنید.

انگلیسی عاشقانه

انگلیسی عاشقانه

May this Christmas sparkle and shine May all of your wishes and dreams come true And may you feel this happiness all year round

 

Merry Christmas

 

امیدوارم که این کریسمس روشن و درخشان باشد و تمامی امیدها و آرزوهایتان به حقیقت بپیوندد و این شادی و خوشحالی را در طول سال احساس کنید

انگلیسی عاشقانه

 

From the bottom of my heart I wish you divine favor good health prosperity and long life I hope you enjoy this wonderful night

Marry christmas

انگلیسی عاشقانه

از ته دلم برایتان آرزوی لطف الهی ، سلامتی کامل ، رفاه و طول عمر آرزو میکنم امیدوارم از این شب زیبا نهایت لذت را ببرید

کریسمس مبارک

انگلیسی عاشقانه

May all the sweet magic of Christmas conspire to gladden your heart and fill every desire / Merry Christmas

امیدوارم که تمام جادوی شیرین و دوست داشتنی کریسمس باعث خرسندی قلبتان شده و تمامی آرزوهایتان را برآروده کند /کریسمس مبارک

انگلیسی عاشقانه

I hope Santa is good to you this year because you only deserve the best

Merry Christmas

 

امیدوارم بابانوئل امسال با شما مهربان باشد و بهترین ها را برایتان هدیه بیاورد چراکه شما لایق بهترین ها هستید

کریسمس مبارک

انگلیسی عاشقانه

انگلیسی عاشقانه

Merry Christmas

May God showers your life with unlimited blessings on this day Have a wonderful day and make some good memories

کریسمس مبارک

امیدوارم که خداوند برکت و لطف بی پایانی را در این سال برایتان سرریز کند روز فوق العاده ای داشته باشید و خاطرات خوبی را برای خودتان درست کنید

انگلیسی عاشقانه

 

Can I get a Picture of You so that I can show Santa what I want for Christmas?

می تونم ازت یه عکس بگیرم تا به بابانوئل نشون بدم که برای کریسمس چی ازش می خوام ؟ 

انگلیسی عاشقانه

You are the gift I ask Santa for every Christmas. Merry Christmas to the one I love.

تو هدیه ای هستی که من هرسال کریسمس از بابانوئل می خوام. کریسمس برای کسی که دوسش دارم، مبارک.

انگلیسی عاشقانه

انگلیسی عاشقانه

No matter what I get for Christmas you’re all I really need.

فرقی نداره که برای کریسمس چه کادویی بگیرم ، تو همه اون چیزی هستی که من واقعا نیاز دارم. 

انگلیسی عاشقانه

Why do I need Christmas presents when I already have you? Merry Christmas to the most beautiful angel on earth. I love you.

وقتی که تورو دارم، چرا باید کادوی دیگه ای از کریسمس بخوام؟ کریسمس رو به زیباترین فرشته روی زمین تبریک می گم .  عاشقتم. 

انگلیسی عاشقانه

Christmas is the day to tell your loved ones what they mean to you. How could I miss this opportunity to pass all my love to the most loved of the lot! I love you. Have a Merry Christmas.

کریسمس یعنی روزی که به کسی که دوسش داری، بگو که چقدر برات مهمه . چجوری می تونم این فرصت رو برای کسی که بیش از همه دوستش دارم ، از دست بدم ! عاشقتم . کریسمس مبارک. 

انگلیسی عاشقانه

انگلیسی عاشقانه

This Christmas spread your fragrance to all those around you and make this world a happy place. Merry Christmas to the one I love the most.

کریسمس رایحه تورو به کل دنیا پخش می کنه و این جهان رو به جای شادتری برای زندگی تبدیل می کنه . کریسمس به کسی که بیش از همه دوستش دارم ، مبارک. 

انگلیسی عاشقانه

More exciting than opening a gift it is to open our hearts and be surprised by the many beautiful feelings we have inside

Merry Christmas

 

چیزی که هیجان انگیزتر از باز کردن کادو است گشودن درهای قلبمان است که قطعا از وجود احساسات زیبایی که در درونمان داریم شگفت زده خواهیم شد

کریسمس مبارک

انگلیسی عاشقانه

Even if we do not have money this Christmas, we can share all our love and cheer up the hearts of our loved ones

 

حتی اگر به اندازه کافی هم پول نداشته باشیم در این کریسمس ما میتوانیم عشقمان را با افراد محبومان به اشتراک بگذاریم  و آنها را دلخوش و شادمان بکنیم

انگلیسی عاشقانه

Can I keep you forever? You are the Christmas present that I never want to lose. Merry Christmas my beloved.

می تونم برای همیشه داشته باشمت ؟ تو هدیه کریسمس منی که نمی خوام هیچ وقت از دستت بدم . کریسمس مبارک عشقم. 

انگلیسی عاشقانه

Christmas is the time to touch every heart with love and care. Christmas is the time to receive and send blessings. It is the time to breathe the magic in the air. Wishing you a very Merry Christmas.

کریسمس زمان لمس هر قلبی با عشق و مراقبت است . کریسمس زمان دریافت و ارسال نعمات زندگی است . اکنون زمان این است که چیز های زیبا را در زندگی تنفس کنیم و دعا کنیم که کریسمس خوبی داشته باشیم . 

انگلیسی عاشقانه

انگلیسی عاشقانه

Christmas is the time to share love & joy. A time to recollect beautiful memories. It is a time to sit back & relax. Enjoy the holiday season. Merry Christmas.

کریسمس زمان به اشتراک گذاری عشق و لذته . زمانی برای ایجاد خاطرات زیبا . زمان به عقل نشستن و ریلکس کردن . از فصل تعطیلات لذت ببرید . کریسمس مبارک بهترین های من .

انگلیسی عاشقانه

I wish you a life filled with love and care, as you filled mine with yours. I thank you for your support, strength and faith. This Christmas, I promise you love, passion and togetherness for the rest of my life. Merry Christmas.

امیدوارم که زندگیت پر از عشق و توجه باشه، همونجوری که زندگی من رو پر از عشق و توجه کردی . از حمایت ، قدرت و وفاداریت ممنونم . در کریسمس امسال بهت قول عشق ، اشتیاق، و با هم بودن رو برای ادامه زندگی میدم . کریسمس مبارک. 

انگلیسی عاشقانه

Hey darling, wake up, it is such a lovely Christmas morning. I wish you all the happiness in the world this Christmas. I promise to do all it takes to see you happy. Merry Christmas baby. You owe me a Christmas kiss!

عزیزم بیدار شو، ببین چه صبح کریسمسی زیباییِ. امیدوارم که شادی کل دنیا در روز کریسمس برای تو باشه . قول میدم هر کاری رو برای شادی تو انجام بدم . تو یه بوسه کریسمسی به من بدهکاری همسر قشنگم! 

انگلیسی عاشقانه

انگلیسی عاشقانه

May Christmas allow us to leave aside all troubles get bitterness of our lives

and allow us to have a life full of happiness and love with our brothers and sisters

Merry christmas

امیدوارم که کریسمس به ما اجازه بدهد که تمامی مشکلات را کنار بزنیم و از شر تلخی های زندگیمان خلاص شویم

و یک زندگی پر از شادمانی و خوشحالی و عشق را با خواهرها و برادرنمان را داشته باشیم

کریسمس مبارک

انگلیسی عاشقانه

Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas / Wishing you all the peace joy and love of the season

Season’s Greetings

لذت در قلب کسانی که به معجزه کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند / برای تو تمام صلح لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم

تغییر فصل مبارک

انگلیسی عاشقانه

انگلیسی عاشقانه

Sending you all of my love for a wonderful Christmas. The only way I know…with all of my heart.

کل عشقم رو برای این کریسمس هیجان انگیز برات میفرستم . تنها راهی که بلدم همینه . . با همه ی وجود و  قلبم.  

انگلیسی عاشقانه

At first, it was you and me against the world. Then the world realized we were meant for each other. Let’s celebrate this love by having a great Christmas together. 

قبلا من و تو جدا از هم در یک گوشه از این جهان بودیم . سپس جهان فهمید که ما برای هم مهم هستیم. حالا بیا این عشق رو توی کریسمس با هم جشن بگیریم . 

انگلیسی عاشقانه

Christmas is a time for reflecting on the blessings we have received throughout the year. You are my number one blessing since the day we first met. I’m so blessed to spend Christmas with you! Merry Christmas, my love! 

کریسمس زمانیه برای بازتاب نعمت هایی که ما کل سال دریافت کردیم . از اولین روز که همو دیدیم، تو مهم ترین نعمت زندگی من شدی . بسیار سپاسگزارم که می تونم کریسمس رو با تو بگذرونم ! کریمس مبارک عشقم . 

انگلیسی عاشقانه

انگلیسی عاشقانه

 

May the joy and peace of Christmas be with you all through the New Year Wishing you a season of blessings from heaven above

Merry christmas

 

امیدوارم که شادی و آرامش کریسمس در طول سال با شما همراه باشد برایتان یک فصل پر از نعمت و برکت از بهشت بالاسرتان آرزو میکنم

کریسمس مبارک

انگلیسی عاشقانه

With you by my side, I could not ask for a better Christmas! Merry Christmas!

وقتی که تو کنارمی، نمی تونم کریسمس بهتری رو تصور کنم ! کریسمس مبارک !

انگلیسی عاشقانه

 Merry Christmas to the one who makes my heart sing and my spirit shine! No Christmas gift is greater than the gift of love. Thank you for giving the best gift ever! 

کریسمس رو به کسی که باعث شد قلبم آواز بخونه و روحم بدرخشه ، تبریک می گم . هیچ هدیه ای عالی تر از هدیه عشق در کریسمس نیست . ممنونم برای بهترین هدیه کریسمس من ! 

انگلیسی عاشقانه

This Christmas, I want to take the time to tell you how much you mean to me. I feel so blessed with you! May all your joyful Christmas dreams come true, my beloved! I love you! I cannot imagine a Christmas without your loving presence. Merry Christmas, my darling!

در کریسمس امسال می خوام بگم که چقدر برای من مهمی. بخاطر وجودت تو زندگیم خیلی سپاسگزارم . امیدوارم همه رویا های لذت بخش کریسمس محقق بشن، عشق من ! عاشقتم ! نمی توانم کریسمس رو به جز حضور هدیه عشق تو تصور کنم . کریسمس مبارک، عزیزم!

انگلیسی عاشقانه

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات