اس ام اس صبح بخیر گفتن

آکاایران: اس ام اس صبح بخیر گفتن عاشقانه (3)

آکاایران: اس ام اس صبح بخیر گفتن عاشقانه

من می دانم
از همین صبح دلپذیر
از این گنجشکانی که
رقصان آواز می خوانند؛که
امروز روز خوبیست
و بی شک معجزه ای درراه است
صبح شما بخیر
با آرزوی بهترین ها

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

یک صبح بخیر قشنگ ، یک دعای ناب از عمق جان تقدیم به
کسی که جنسش از کیمیاست ، عهدش از وفاست ،
مهرش پر از صفاست ، حسابش از همه جداست …
سلام صبح بخیر هم وطن

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست …
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو را خواهم خواند …
صبحت بخیر زیبای من …

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه باز
زندگی تک تک این ساعتهاست
زندگی چرخش این عقربه هاست
سلام.صبح شما بخیر.

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

دلتون گرم از آفتاب امید
ذهنتون پر از افکار ناب و پاک
قلبتون مملـو از مهربانے
“سلام صبح زیباتون بخیر”

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

زندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست…
زندگی یعنی همین پروازها،
صبح ها،لبخندها،آوازها…
سلام صبح بخیر..

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییردهم .
شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم.
و دانشی که تفاوت این دو را بدانم .
صبحتان لبریز از آرامش

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

بیدار شو
همه چیز مهیاست
آرامش صبح
نفس های بهاری
هدفی داشته باش
و حرکت را آغاز کن
با یاد نام خدا . . .
صبح بهاریتون بخیر و شادی

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

در این صبح دلپذیر
از خداوند میخواهم
آنچہ را شایستہ ے توست بدهد
نہ آنچہ را ڪہ
آرزویت هست !!
صبـحتـون بهارے

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

خدا هر روز صبح
زنگ بیدار باش را می زند !
خورشید می تابد و
شهر، خمیازه می کشد
گل ها رو به سوی تو می کنند و
شاداب می شوند
سلام
گل همیشه بهارم !
صبحت بخیر

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

خانۀ ما در کوچۀ مهربانی ست
و خدا همسایۀ دیوار به دیوارمان
هر روز با صدای لبخندش از خواب بیدار می شوم
و از پشت پنجره برایم دست تکان می دهد
من چه خوشبختم…
سلام
صبح زیباتون بخیر

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

امروز روز من است
خورشید درخشان تر است از هر روز
گنجشکان سرودِ بودن سر داده اند
و من آماده ام برای آغاز
پس زندگی را زندگی خواهم کرد
صبح زیباتون بخیر
امروزتون پر از اتفاق های قشنگ

@@

@@@@ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن @@@@

@@

صبـح یعنی آغاز؛شروع یک عبور
پنجره یک سلام …
گوش فرا ده
در نبض عاشقانه صبح
این سر برکت است که تو را نوازش می کند …
به آغاز سلامی کن…
صبحتون بخیر

.

منبع :

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات