اس ام اس شب بخیر

آکاایران: اس ام اس شب بخیر (7)

آکاایران اس ام اس شب به خیر 

 

پروردگارا

به گزارش آکاایران امروزمان گذشت

فردایمان را با گذشتت

شیرین کن 

ما به مهربانیت محتاجیم 

رهایمان نکن

خدایا 

شب ما را با یادت بخیر کن...

شب خوش

 

اس ام اس شب بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن

 

به خدا خواهم گفت 

در فراسوی این 

شب تاریک و سیاه 

نور عشق بی حدش را 

بتاباند بر خوشه ی

 آرزوهای  شما تا

صدها ستاره بروید 

روی لبهای شما

شبتون بخیر

 

اس ام اس شب بخیر

متن زیبای شب بخیر

 

شب مانند پردہ سیاهی

کل شهر را گرفته است

قلمی بردار و فردایت را

با ستارہ های درخشان به تصویر بکش 

بدان این تو هستی که

فردایت را میسازی

شبتون  بخیر

 

اس ام اس شب بخیر

جملات شب بخیر گفتن

 

گاهى شب بخیر

انتظار دست پدر و مادریست

که چراغ اتاقمان را خاموش کنند

گاهى همین شیرینى هاى کوچک

تمام شبهایمان را بخیر میکند

 

اس ام اس شب بخیر

پیامک شب بخیر گفتن

 

هیچ شبی، پایان زندگی نیست!

از ورای هر شب، 

دوباره خورشید طلوع می کند 

و بشارت صبحی دیگر می دهد.

این یعنی امید هرگز نمی میرد...

امیدت روز افزون و

شبتون بخیر

 

اس ام اس شب بخیر

شب بخیر گفتن به دوستان 

 

شڪرڪه خداهست

اوجبــراڹ تمـام دلتنڪَی ها

ومرهــم تمام زخمهاست

هــروقـت دلــت خواست

مهمـانش ڪڹ دربهتـریڹ

جـایی ڪھ اومی پسنـدد

درقـلبت

شب بخیر

 

اس ام اس شب بخیر

اس ام اس شب به خیر

 

بار الها

تنها کوچه ای

که بن بست نیست

کوچه یادتوست

از تو خالصانه میخواهم

که دوستان

خوبم و هیچ انسانی

در کوچه پس کوچه های

زندگی اسیروگرفتار

هیچ بن بستی نگردد

شب همه عزیزان بخیر 

 

اس ام اس شب بخیر

جمله های عاشقانه شب بخیر گفتن

 

خدایا

درانتهای شب

قلبهای مهربان دوستانم

رابه تو می سپارم

باشد که با یاد تو

به آرامش رسیده

وفارغ از دردها و رنجها

طلوع صبحی زیبا را 

به نظاره بنشینند

شبتون بخیر..

 

اس ام اس شب بخیر

جملات زیبای شب بخیر

 

خدایا

اگر فراموش کردم

که خدای بزرگی دارم

توفراموش نکن که بنده

کوچکی داری

بانوازشی

یاشایدتلنگری آرام

وجودت را

مهربانی وبزرگیت را

به من یادآوری کن

شب بخیر

 

اس ام اس شب بخیر

شب بخیر عاشقانه

 

خدایا

همیشه دلتنگی ام را

در دریای آغوشت ریختم

عجیب این 

دریامعجزه میکند

مهربانا 

این معجزه را

برای عزیزانم مقررفرما

تاغمهایشان

دردریای 

بیکران آغوشت

به آرامش بدل شود

شب بخیر

 

اس ام اس شب بخیر

پیامک شب بخیر گفتن 

 

آخر شب است

روی تخت خوابم دراز کشیده ام

و منتظرم

تنهایی 

مثل همیشه

به آغوشم بیاید

شب بخیر

 

اس ام اس شب بخیر

جملات شب بخیر گفتن

 

انتهای شب شد

دلها به فردا امیدوار

چشم هـا پر از خواب 

همه میگویند که زندگے

 سر بالایے و سرازیری دارد

اما زندگے هر چه ڪه هست

جریان دارد

شبتون بخیر

 

اس ام اس شب بخیر

اس ام اس شب بخیر

 

تو این شب زیبا

آرزو میڪنم...

مرغ آمین به آرزوهاتون

آمین بگه...

 تا دلواپسی توو خیالتون نمونه

و چـہ چیزی از

آرامش ناب خوشتر...

شبتون بخیر

 

اس ام اس شب بخیر

 جملات زیبای شب بخیر

 

چراغے برایتان روشن مےڪنم، 

در تاریڪے قلب سیاہ شب، 

آنگاہ از خدا مےخواهم 

اگر در تاریڪے غم اسیر تنهایے شدید، 

چراغ امیدتان روشن بماند...

شب زیباتون بخیر و خوشے

 

اس ام اس شب بخیر

اس ام اس شب به خیر

 

هر شب 

پنجرہ های ملکوت آسمان،

بسوی قلبها گشودہ میشود ..

الهی امشب!

ﮐﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ قلبہای ما ﺑﺰﺩﺍﯼ

 و نور ایمانت را

درقلبهایمان جاری کن

شبتون بخیر

 

گردآوری:بخش سرگرمی آکا ایران در ادامه بخوانید

.
گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات