اس ام اس های جدید

آکاایران: اس ام اس های نوین سربازی

آکاایران:  

اس او اس جالب و خواندنی سربازی

حیف نون سربازیش تموم می شه

وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن

نگاه می کنه می گه : ای بابا من که ازینا چهارتا دارم!

 

******** اس ام اس سربازی  ********

 

به سربازی روم با کوله پوشتی

به دستم داده اند یک نان خشکی

به خط کردن تراشیدم سرم را

لباس ارتشی کردن تنم را

لباس ارتشی رنگ زمین است

سزای هر جوان آخر همین است

 

******** اس ام اس سربازی  ********

 

به حیف نون می گن چرا می ری سربازی؟

می گه فقط به خاطر مرخصی هاش

 

******** اس ام اس سربازی  ********

 

پدرم گفت که در دوره ی سربازی و دوری ز پدر

مادر و آدم شدن و ساچمه پلو خوردن بسیار

شود هر پسر بی هنری مرد

و دگر لوس و ننر بودن انسان بشود در

 

******** اس ام اس سربازی  ********

 

از آن روزی که سربازی به پا شد

ستم بر ما نشد بر دخـــتران شد

بسوزد آن که سر بازی به پا کرد

تمام دخـــتران را چشم به راه کرد

 

******** اس ام اس سربازی  ********

 

بسوزد آنکه سربازی بنا کرد

تو را از من مرا از تو جدا کرد

گروهبانان مرا بیچاره کردند

لــباس  شخصی ام را پاره کردند

به خط کردند تراشیدند سرم را

لباس آش خوری کردند تنم را

 

******** اس ام اس سربازی  ********

 

هر روز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

تا چهل چراغ پادگان روشن میشه

سر دیگ عدسی غوغا میشه

 

******** اس ام اس سربازی  ********

 

به صف کردند تراشیدند سرم را

لباس ارتشی کردند تنم را

الهی خیر نبینی سر گروهبان

که امشب کردی تو مرا نگهبان

 

******** اس ام اس سربازی  ********

 

هر روز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

چه خوب و قشنگه بیابونا

در حسرت دیدن یه لحظه خیابونا

 

******** اس ام اس سربازی  ********

 

سر دیگ عدسی غوغا می شه

توی دیگ عدس افتاده یک مگس

بخورم نخورم گرسنه می مونم

قدر آش ننم رو حالا می دونم

 

******** اس ام اس سربازی  ********

 

سر پستم رسیدم خوابم آمد

محبت های مادر یادم آمد

نوشتم نامه ای با برگ چایی

کلاغ پر می روم مادر کجایی

 

******** اس ام اس سربازی  ********

 

نوشتم نامه ای با برگ انگور

جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

.

منبع : mihantaz.com

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات