ضرب المثل های آموزنده از چند کشور جهان

آکاایران: ضرب المثل های آموزنده از چند کشور جهان

آکاایران: ترکی

هر قدر هم در یک جاده عوضی رفته باشی برگرد.

هر کس آن چه را که دلش خواست بگوید. آن چه که دلش نمی خواهد خواهد شنید.

به خاطر یک گل سرخ، باغبان نوکر هزار خار می شود.

میخی می تواند نعل اسب را نجات دهد، نعل می تواند اسب را نجات دهد، اسب می تواند سوار را نجات دهد، سوار

میتواند مملکتی را نجات دهد.


ژاپن

افعی مهیب را دسته ای مورچه از پای درمی آورند .

وقتی از اخلاق یک فرد سر در نیاوردی به دوستانش نگاه کن.

هفت بار که افتادی برای هشتمین بار برخیز.

هر که پول خود را برای کسب علم خرج کند چند برابر آن را پس انداز کرده است.


چین

برای این که انسان کمال یابد، صد سال کافی نیست ولی برای بدنامی یک روز کافی است.

وقتی تقوی و پرهیزکاری به قلب راه پیدا کند در سرشت هم زیبایی به وجود می آورد.

تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب اصیل انتخاب کن.

لیاقت داماد به قدرت بازوی اوست.


فرانسه

شوهر و بچه را هر چه در بازی های خود آزاد بگذارید بیشتر به شما محبت می کنند.

ازداوج زودش اشتباه بزرگ، دیرش اشتباه بزرگتری است.

برای این که در ازدواج تجربه به دست بیاوری باید یک بار عروسی نمایی.

داماد که نشدی از یک شب شادمانی و یک عمر بداخلاقی محروم گشته ای.

منبع :

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات