آکاایران: جملات و اس ام اس عاشقانه انگلیسی

جملات و اس ام اس عاشقانه انگلیسی

Love is Pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cure

عشـق یعنی پاکی
عشـق یعنی اطمینان
عشـق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

Love is just like paint,with this DIfference that u can clear the paint but not LOVE!!!!!

عشــق مانند نقاشی است با این تقاوت که تو میتوانی نقاشی را پاک کنی اما عشق را نه!!!

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

I love all the stars in the sky, but they are
nothing compared to the ones in your eyes

من تمام ستاره های آسمون رو دوست دارم ولی
اونا در مقایسه با ستاره ای که در چشمان تو
میدرخشه هیچند …

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it.

چشـامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستــی …

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

Time will make you
forget me but
time will make me love you
more than before.

زمان باعـث می شود من را فراموش کنی
اما با گذشت زمان من بیشتر از قبل دوستت خواهم داشت

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

Knock! Knock! May I Come Into Ur World?
I Bring No Flowers, No Gifts But Wishes
To Keep U Fresh, Prayers To Keep U
Healthy & Love To Keep U Smiling

تق تق اجازه هست پا به دنیای تو بزارم؟ من با خودم گل نمیارم
با خودم هدیه هم نمیارم اما یه عالمه آرزو با خودم میارم که تورو همیشه تر و تازه نگه داره
با خدم کلی دعا میارم برای سلامتی تو، و با خودم عشق میارم تا کاری کنم تو همیشه لبخند بزنی

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

The words are easy when the language is LOVE
۳۰٫ i love the ‘y’
i love the ‘o’
i love the ‘u’
put them together

وقتی زبانمون زبان عشق باشه کلمات خیلی ساده میشن
نگاه کن؛ من Y رو دوست دارم
من O رو دوست دارم
من U رو دوست دارم
حالا اینارو بزار کنار هم

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

I cannot show you I love you
Time will show you I love you

من نمی توانم بهت ثابت کنم دوستت دارم
زمان این کار را خواهد کرد …

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

love is like war
easy to start
and difficult to end

عشق مثل جنگ میمونه
شروع کردنش خیلی آسونه
اما پایان دادنش سخته

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

Find arms that will hold u at ur weakest
eyes that will c u at ur ugliest
heart that will luv at ur worst
if u hv found it, u’ve found luv

دســتایی رو پیدا کن که در ضعیف ترین حالتت نگهت دارن
چشــمایی که در زشت ترین حالتت نگاهت کنن
قلبــی رو که وقتی توی بد ترین حالت هستی دوست داشته باشه
اگـــر تونستی اینارو پیدا کنی بدون که عشق رو پیدا کردی

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

If you ask me about the love !
I can’t answer you !
But if you ask me who I love !
the answer is you !

اگر ازمن درباره عشق بپرسی !
نمی توانم جوابی بدهم !
اما اگر بپرسی چه کسی را دوست دارم !
جواب تو هستی !

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

Accidents do happen.i slip- i trip- i stumble
i fall & usually i dont care at all
but now i dont know what to do cos
i slipped and fell in love with u

اینا همه اتفاقیه که میفته…. من لیز میخورم، میلغزم ، تلو تلو میخورم
میافتم و اکثرا هم اصلا اهمیت نمیدم اما حالا نمیدونم چیکار کنم
آخه ایندفه لیز خوردم و توی عشق تو افتادم
(در اصل منظور این بوده که عاشق تو شدم)

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

۳-  All I wanted was sum1 2 care 4 me
All I wanted was sum1 who’d b there 4 me
All I ever wanted was sum1 who’d b true
All I ever wanted was sum1 like U

تمـام چیزی که میخواستم یه نفر بود که بهم اهمیت بده
یه نفر که بخاطر من اینجا باشه
تمـام چیزی که میخواستم یه نفر بود که باهام رو راست باشه
تمـام چیزی که میخواستم یه نفر بود که دقیقا مثل تو باشه

♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥

If, each time
I thought of you,
were a flower
I could walk
in my garden forever.

اگر هر زمانی که به تو فکر می کنم گلی می رویید
من برای همیشه در باغ گل بودم….

جملات و اس ام اس عاشقانه انگلیسی

منبع :

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات