اس ام اس و پیامک فرارسیدن ماه رجب

 

رجب آمد رجب آمد

رجب از بهر من آمد

این رجب چه مهربونه

برام از خدا می خونه

 

*******************

 

می گن هر کی یه روز از ماه رجب رو روزه بگیره از خدا حاجت می گیره ، منم امروز روزه گرفتم تا از خدا تو رو بگیرم .

 

**********************

 

ماه رجب شده ، دارن حاجت می دن بدو جا نمونی .

 

********************

 

رجب بهانه ای است برای دوستی با خدا ، لحظه هایت سرشار از این دوستی باد .

 

***********************

 

رجب یعنی اشک توبه در قنوت

خواندنش با نام غفار الذنوب

شعبان یعنی چشمها هم در رکوع

شرمگین از نام ستار العیوب

رمضان یعنی سر سجود و دل سجود

ذکر یارب یارب از عمق وجود

 

************************

 

دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود

دلها همه آماده ی پرواز شود

با بوی معطر ماه رجب

شور و شعف خدایی آغاز شود


 

 


ماه رجب,اس ام اس ماه رجب,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس جدید</a></strong> ماه رجب,,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس عاشقانه' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس عاشقانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس جدید</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس باحال' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7/'>اس ام اس باحال</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و جوک خنده دار (2) ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20175221124459182.html'>اس ام اس جوک</a></strong>, رجب آمد رجب آمد, حاجت می دن, دوستی با خدا, رجب یعنی اشک توبه در قنوت, غفار الذنوب, شعبان, ستار العیوب, ذکر یارب, دیباچه ی عشق و عاشقی, بوی معطر ماه رجب, شور و شعف خدایی, اس ام اس و پیامک فرارسیدن ماه رجب, اس ام اس, اس ام اس ماه رجب, پیامک ماه رجب, ماه رجب, فرارسیدن ماه رجب ماه رجب,اس ام اس ماه رجب,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس جدید</a></strong> ماه رجب,,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس عاشقانه' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس عاشقانه</a></strong>,اس ام اس جدید,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس باحال' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7/'>اس ام اس باحال</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و جوک خنده دار (2) ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20175221124459182.html'>اس ام اس جوک</a></strong>, رجب آمد رجب آمد, حاجت می دن, دوستی با خدا, رجب یعنی اشک توبه در قنوت, غفار الذنوب, شعبان, ستار العیوب, ذکر یارب, دیباچه ی عشق و عاشقی, بوی معطر ماه رجب, شور و شعف خدایی, اس ام اس و پیامک فرارسیدن ماه رجب, اس ام اس, اس ام اس ماه رجب, پیامک ماه رجب, ماه رجب, فرارسیدن ماه رجب


گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات