پیامک اربعین

 

بسوز ای دل که امروز اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است

قیام کربلایش تا قیامت /سراسر درس، بهر مسلمین است

اربعن حسینی تسلیت باد

 

/////////////////////////////////////////////////////

 

به یاد کربلا دل‏ها غمین است

دلا خون گریه کن چون اربعین است . . .

 

/////////////////////////////////////////////////////

 

بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن / جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن

شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن / جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین . . .

 

/////////////////////////////////////////////////////

امام صادق-ع: آسمان چهل روز در عزای حسین-ع گریست . . .

اربعین حسینی برشما و خانواده ی محترمتان تسلیت

/////////////////////////////////////////////////////

نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز / دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند

ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین / بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند . . .

 

/////////////////////////////////////////////////////

 

کاش بودیم آن زمان کاری کنیم / از تو و طفلان تو یاری کنیم

کاش ما هم کربلایی می شدیم / در رکاب تو فدایی می شدیم

 

/////////////////////////////////////////////////////

 

محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است . . .

 

/////////////////////////////////////////////////////

اردوی محرم به دلم خیمه به پا کرد / دل را حرم و بارگه خون خدا کرد

حسین میا به کوفه ، کوفه وفا ندارد ...


/////////////////////////////////////////////////////

ای به دل بسته ، قدری آهسته / کن مدارا با ، زینب خسته ...

یا حسین مظلوم ...

 

/////////////////////////////////////////////////////

یه جائیه تو دنیا همه براش می میرن / تموم حاجتا رو همه از می گیرن

بین دو نهر آبه ، یه سرزمین خشکه / شمیم باغ و لاله اش خوشبو ز عط مُشکه

شبای جمعه زهرا زائر این زمینه / سینه زن حسینه ، یل ام البنینه ...

 

/////////////////////////////////////////////////////

 

آبروی حسین به کهکشان می ارزد / یک موی حسین بر دو جهان می ارزد

گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست / گفتا که حسین بیش از آن می ارزد . . .

منبع:patogh98.com

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2014831182931.html'>اس ام اس اربعین</a></strong>, اربعین, sms <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تسلیت اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2015130235441.html'>تسلیت اربعین</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2014831182931.html'>اس ام اس اربعین</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2014831182931.html'>اس ام اس اربعین</a></strong> حسینی, اس ام اس ایام, اس ام اس به مناسبت اربعین حسینی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس تسلیت' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20166294174430854.html'>اس ام اس تسلیت</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس تسلیت اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2015130235457.html'>اس ام اس تسلیت اربعین</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس روز اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2014831182931.html'>اس ام اس روز اربعین</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس شب' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس شب</a></strong> اربعین, اس ام اس موبایل, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جملات زیبا برای مادر با متن های عاشقانه و احساسی ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news201731220103635283.html'>جملات زیبای</a></strong> مخصوص اربعین, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پیامک اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/arbaein.html'>پیامک اربعین</a></strong> اس ام <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%20/'>اس اربعین</a></strong>, اربعین, sms <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تسلیت اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2015130235441.html'>تسلیت اربعین</a></strong>, اس ام <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%20/'>اس اربعین</a></strong>, اس ام <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%20/'>اس اربعین</a></strong> حسینی, اس ام اس ایام, اس ام اس به مناسبت اربعین حسینی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس تسلیت' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20166294174430854.html'>اس ام اس تسلیت</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس تسلیت اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2015130235457.html'>اس ام اس تسلیت اربعین</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس روز اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2014831182931.html'>اس ام اس روز اربعین</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس شب' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس شب</a></strong> اربعین, اس ام اس موبایل, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جملات زیبا برای مادر با متن های عاشقانه و احساسی ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news201731220103635283.html'>جملات زیبای</a></strong> مخصوص اربعین, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پیامک اربعین' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/arbaein.html'>پیامک اربعین</a></strong>
اربعین,sms تسلیت اربعین,اس ام اس اربعین,اس ام اس اربعین حسینی,اس ام اس به مناسبت اربعین حسینی,اس ام اس عاشور, اس ام اس عاشورا تاسوعا, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پیامک تسلیت' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%20/'>پیامک تسلیت</a></strong> محرم, اس ام اس <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تسلیت ماه محرم' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/sms-month7-muharram.html'>تسلیت ماه محرم</a></strong>, تسلیت شهادت امام حسین, پیامک عاشورا, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس روز' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20175132395726395.html'>اس ام اس روز</a></strong> عاشورا, اس ام اس تاسوعا, اس ام اس مخصوص تاسوعا, پیامک آغاز محرم, اس ام اس مخصوص عاشورا, پیام کوتاه تسلیت, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس جدید</a></strong> محرم, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس زیبا' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/20153845743.html'>اس ام اس زیبا</a></strong> برای محرم, اس ام اس ویژه اربعین, اس ام اس برای محرم, عاشورا sms, تاسوعا sms, اس ام <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/38213.html'>اس تسلیت</a></strong> محرم, پیامک ویژه محرم, اس ام اس برای تسلیت شهادت امام حسین, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس جدید</a></strong> محرم, مخصوص محرمsmsام اس اس, جدید اس ام اس, پیامک, باحال اس ام اس, اس ام اس و خنده, فرستادن اس ام اس, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش ارسال اس ام اس رایگان گروهی و تکی ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20175200393196882.html'>ارسال اس ام اس</a></strong>, جوکستان, پیام کوتاه, تازه ترین اس ام اس, جکستان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پیامک جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/'>پیامک جدید</a></strong>, ارسال پیامک, پیامک روز, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جوک و اس ام اس' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7/'>جوک و اس ام اس</a></strong> جدید, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس جدید</a></strong> باحال, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس پیامک' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس پیامک</a></strong>, اس ام اس جدید و خنده دار, اس ام اس ایرانی, پیامک زیب, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس جک' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%88%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/'>اس ام اس جک</a></strong> جدید, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس ایران' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس ایران</a></strong>, سامانه پیام کوتاه, ارسال پیام کوتاه, نرم افزار پیامک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پیامک های جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/new.html'>پیامک های جدید</a></strong> اربعین,sms تسلیت اربعین,اس ام اس اربعین,اس ام اس اربعین حسینی,اس ام اس به مناسبت اربعین حسینی,اس ام اس عاشور, اس ام اس عاشورا تاسوعا, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پیامک تسلیت' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%20/'>پیامک تسلیت</a></strong> محرم, اس ام اس <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تسلیت ماه محرم' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/sms-month7-muharram.html'>تسلیت ماه محرم</a></strong>, تسلیت شهادت امام حسین, پیامک عاشورا, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس روز' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20175132395726395.html'>اس ام اس روز</a></strong> عاشورا, اس ام اس تاسوعا, اس ام اس مخصوص تاسوعا, پیامک آغاز محرم, اس ام اس مخصوص عاشورا, پیام کوتاه تسلیت, اس ام اس جدید محرم, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس زیبا' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/20153845743.html'>اس ام اس زیبا</a></strong> برای محرم, اس ام اس ویژه اربعین, اس ام اس برای محرم, عاشورا sms, تاسوعا sms, اس ام <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/38213.html'>اس تسلیت</a></strong> محرم, پیامک ویژه محرم, اس ام اس برای تسلیت شهادت امام حسین, اس ام اس جدید محرم, مخصوص محرمsmsام اس اس, جدید اس ام اس, پیامک, باحال اس ام اس, اس ام اس و خنده, فرستادن اس ام اس, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش ارسال اس ام اس رایگان گروهی و تکی ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20175200393196882.html'>ارسال اس ام اس</a></strong>, جوکستان, پیام کوتاه, تازه ترین اس ام اس, جکستان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پیامک جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/'>پیامک جدید</a></strong>, ارسال پیامک, پیامک روز, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جوک و اس ام اس' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7/'>جوک و اس ام اس</a></strong> جدید, اس ام اس جدید باحال, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس پیامک' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس پیامک</a></strong>, اس ام اس جدید و خنده دار, اس ام اس ایرانی, پیامک زیب, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس جک' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%88%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/'>اس ام اس جک</a></strong> جدید, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس ایران' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس ایران</a></strong>, سامانه پیام کوتاه, ارسال پیام کوتاه, نرم افزار پیامک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پیامک های جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/new.html'>پیامک های جدید</a></strong>


گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات