اس ام اس به زبان عربی | پیامک عربی

 

راح اگلک کلمه وحده و أنت گلی شما ترید * یبقه حبک وسط گلبی شما صرت عنی بعید

**********************************

ابوجودک کلوکت طیبه حوالای
اورطب چف المجد بیده حوالای
صحیح اطیاب ملتمه حوالای
لچن ذکرک مدیم ایعن علیه.

**********************************

موطبع بیه انساک ولا طبعی اعوفک بس الوکت با لذات حارمنی اشوفک

**********************************

یمکن اخذنی الوکت و اتاخر المرسال ...بس انت وسط الگلب ماغبت عن البال

**********************************

لاتظن یوم انساک لو ما اخابر مشتاگ گلبی الک بس گول صابر

**********************************

اللهم یا باسط الأرض ویا ناصب الجبال ویا منزل الغیث ویا مجری الأنهار ویا مطعم الجنین فی ظلمة الأرحام ویا رازق الطیر فی الأوکار، إجعل لقارئ رسالتی دعوة لا ترد ورزقا لا یعد وافتح له بابا فی الجنة لا یسد

**********************************

اسمک ابگلبی انکتب بحروف من نور و ذهب و خذمنی هذا العهد ابقی احبک لل ابد

**********************************

حرت شحچى شسمعنک...
حرت شکتب شعرعنک
حرت وعیونى یردنک
یخایب والله أحبنک

**********************************

اللهم من فتح هذا المسج .... اکشف غمه و أسعد قلبه و لا تحرمنى منه

**********************************

لوراح عطر الورد عطرک یظل ایفول لو طال بینه العبد ساکن تظل بلروح

**********************************

اضحک و حاچى الناس بس گلبى مجروح رسمک یضل بالعین من بالى میروح

**********************************

عینیا بتحبک و قلبى بیحبک و حضنى بیضمک

**********************************

لو انسه کل الناس بس انت اذکرک... انت العشت بلروح اشلون انکرک

**********************************

عینیا بتحبک وقلبى بیحبک وحضنى بیضمک

چشمانم تو را دوست دارند , قلبم عاشق توست , آغوشم تو را می پرستد و آرزو دارد که تو را در خود پنهان نماید

**********************************

وینک قلبی اتعذب فی هواک
وینک قلبی العاشق ما ینساک
لا جوابات یا ناسینی فیهم شوق و ود وشایلین سلامات
کل یوم راح تجینی ترد لقلبی البسمه و للیل النجمات

کجا هستی قلب من در عشق تو رنج و سختی زیادی کشید
کجا هستی قلب عاشق من هرگز تو را فراموش نمی کند
به نامه های من پاسخی نمی دهی در حالیکه نامه های من سرشار از دلتنگی و محبت هستند و در آن درود های بیشماری برای تو فرستاده ام
هر روز به خود می گویم که امروز از راه خواهی رسید و لبخند را به قلبم و ستاره ها را به آسمان باز خواهی گرداند

**********************************

گرداوری گروه سرگرمی اکاایران
گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
صفحه 1 از 1
پربازدیدها
تبلیغات