کدوم آدم مریضی آخه با ماشین صفر اینکارو میکنه!!

این مرد اسکاتلندی که “کلاید” نام دارد، ظاهر خودروی جدید خود را به وسیله پوشش مخصوص و رنگ، شبیه به خودروهای بسیار قدیمی کرده است.تا باعث جلوگیری از سرقت خودرویش شود. برای مشاهده تصاویر بیشتر 

 

کدوم آدم مریضی آخه با ماشین صفر اینکارو میکنه!!

کلاید، می گوید: یک بار پلیس من را متوقف کرد تا از سالم بودن خودروی من اطمینان یابد، ولی وقتی پوشش را برداشتم، پلیس از واقعیت ماجرا شوکه شد.

کدوم آدم مریضی آخه با ماشین صفر اینکارو میکنه!!

کدوم آدم مریضی آخه با ماشین صفر اینکارو میکنه!!

کدوم آدم مریضی آخه با ماشین صفر اینکارو میکنه!!

 

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات