جملات و خاص (28)

آکاایران: جملات و خاص (28)

آکاایران: جملات آکا ایران و خاص

روز خود را

با تکه پاره های دیروز شروع نکن

هر روز یک شروع تازه است

هر صبحی که ما از خواب بر میخیزیم

اولین روز از زندگی نوین ماست

امروز اولین روز ازبقیه عمرتوست…

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر و خواندنی 

برقص

شاد باش

محبت کن

زندگی همین امروز است

زندگی را سخت نگیر ..

جملات و خاص (28)

 جملات دلپذیر

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید…

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر و کوتاه

تفاوت بین انسانی که هم اکنون هستید و کسی که قرار است پنج سال بعد باشید، در مردمی است که در این مدت با آن ها معاشرت کرده و کتاب هایی است که در این زمان مطالعه خواهید کرد!

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر و دلنشین 

مردم حقیقت را نمی پذیرند،

چون نمی خواهند

به تخیلاتی ڪه تمام عمر

بر اساس آن زندگی ڪرده اند،

آسیبی وارد شود…!

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر در مورد زندگی

بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از دارایی هستند

یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است…

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر و آموزنده

به دختران خود یاد دهید؛

قبل از ازدواج

به آرزوهایشان برسند،

مردان

غول چراغ جادویی علاءالدین نیستند …

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر و خواندنی و دل نشین

الماس از تراش و

انسان از تلاش می درخشد!

صادق باش

هنگامی که فقیری !

ساده باش

وقتی که ثروتمندی !

مودب باش

وقتی در قدرتی!

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر و خواندنی 

آنگاه که خسته شدی،

آنگاه که از پای در آمدی،

مهم نیست…

باز مقاومت کن،

باز بجنگ و شکست بخور…

این بار، شکست بهتری خواهی خورد!

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر از بزرگان

زندگی همین است

به یک گل می ماند که شاد و خندان در چمن شکفته می شود ، یک بُز سر می رسد ، آن را میبلعد و همه چیز تمام می شود ..!

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر و کوتاه

باید به بازار آلات قتاله سلاح نرم را تیز افزود

قلم!

آنچنان برنده و کشنده است که تاریخ بشریت را سرخ کرده

و هنوز هم دست از کار نمی کشد…

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر و دلنشین

برای آنکه ملتی در راه غنی تر کردن دولتمندان ،

به بیچارگی بیشتر خود خرسندی دهد ،بهتر آن است که جاهل نگه داشته شود.

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر در مورد زندگی

هر چقدر غصه بخوری ؛

دنیا پاسخی

به دلت نمی دهد

شاد باش،

شاد بودن اگر نتواند

مشکلاتت را کم کند

اضافه نمی کند

ارزش واقعی تو زمانی ست که

در اوج مشکلات شاد باشی

و برای راه حل بکوشی…

جملات و خاص (28)

جملات دلپذیر و آموزنده

هرچه کمتر به دیگران نیازمند باشید،کمتر از آنان دلگیر میشوید،

هرچه کمتر دلگیر شوید،کمتر آسیب می بینید،

هرچه کمتر آسیب ببینید،راحت تر می بخشید.

.

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات