آکاایران: ملکه زیبایی ۲۰۱۷ عراق انتخاب شد انتخابات دختر شایسته یا ملکه زیبایی سالانه در کشورهای جهان برگزار میشود و بر اساس معیار فرهنگی هر کشور دختری را به عنوان ملکه زیبایی یا دختر شایسته آن کشور انتخاب میکنند تا الگویی برای سایر دختران جوان آن جامعه باشد.

در کشور عراق نیز طی مراسمی در بغداد فیان سلیمانی به عنوان ملکه زیبایی و دختر شایسته عراق در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.

ملکه زیبایی ۲۰۱۷ عراق

ملکه زیبایی 2017 عراق انتخاب شد (تصاویر) -

آکاایران: ملکه زیبایی 2017 عراق انتخاب شد (تصاویر)

دختر شایسته ۲۰۱۷ عراق

عکس های مراسم دختران شایسته ۲۰۱۷ عراق

ملکه زیبایی 2017 عراق انتخاب شد (تصاویر) -

عکس های مراسم دختران شایسته ۲۰۱۷ عراق

ملکه زیبایی 2017 عراق انتخاب شد (تصاویر) -

عکس های مراسم دختران شایسته عراق

ملکه زیبایی 2017 عراق انتخاب شد (تصاویر) -

عکس های مراسم دختران شایسته عراق

ملکه زیبایی 2017 عراق انتخاب شد (تصاویر) -

تصاویر مراسم ملکه زیبایی ۲۰۱۷ در بغداد

ملکه زیبایی 2017 عراق انتخاب شد (تصاویر) -

تصاویر مراسم ملکه زیبایی ۲۰۱۷ در بغداد

ملکه زیبایی 2017 عراق انتخاب شد (تصاویر) -

عکس های دختران شایسته ۲۰۱۷ بغداد

ملکه زیبایی 2017 عراق انتخاب شد (تصاویر) -

ملکه زیبایی ۲۰۱۷ عراق

.

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات